Aspoň základné vedomosti v práci s počitačom

19.dec 2013

Aspoň základné vedomosti v práci s počitačom

Záber z udeľovania osvedčení o ukončenom informatickom kurze v Petrovci.

Záber z udeľovania osvedčení o ukončenom informatickom kurze v Petrovci.

S finančnou podporou Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť Obec Báčsky Petrovec v novembri a v decembri zrealizovala projekt Informatické vzdelávanie žien z vidieka s cieľom eventuálneho pozdvihnutia podnikateľských kapacít a  revitalizácie dediny. V rámci tohto projektu, ako nám potvrdila jeho autorka a koordinátorka Vladislava Vakanjcová, v spolupráci so základnými školami usporiadali základné kurzy práce na počítači vo všetkých štyroch osadách Obce Báčsky Petrovec, ktoré navštevovalo 70 účastníčok. Polovicou decembra sa ukončilo 16 hodín školenia sa žien zo základného použitia počítačov a potom frekventantkám aj verejne udelili osvedčenia o úspešnom absolvovaní základného kurzu práce na počítači. V utorok 17. decembra najprv v Základnej škole Jana Ámosa Komenského v Kulpíne a potom aj v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prejavenú ochotu informaticky sa vzdelávať ženám uznanie vyjadrila a podnietila ich aj naďalej pracovať na sebe riaditeľka Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť Vesna Šijačká. Tiež i predseda Obec Báčsky Petrovec Pavel Marčok, riaditelia vzdelávacích ustanovizní a odborní učitelia, s ktorými ženy absolvovali školenie. Udelenie certifikátov pre miestne frekventantky v piatok 20. decembra prichystali aj v Maglići a  v Hložanoch.

Zo záverečnej časti  základného počítačového kurzu v Kulpíne

Zo záverečnej časti základného počítačového kurzu v Kulpíne

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs