Čajakovská Makovička

19.dec 2013

Čajakovská Makovička

Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola 14. decembra miestom zrazu účastníkov 14. Výtvarného tábora Makovička. Zúčastnilo sa na ňom 40 žiakov. Okrem petrovských žiakov nižších a vyšších ročníkov na tohtoročné stretnutie výtvarne nadaných žiakov pricestovali so svojimi výtvarnými pedagógmi aj žiaci z Kysáča, Kulpína, Selenče, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian a Maglića.

Do základov grafiky žiakov zaúčal Pavel Čáni

Do základov grafiky žiakov zaúčal Pavel Čáni

V aule petrovskej základnej školy mladých a nádejných výtvarníkov privítal riaditeľ školy Ján Brna. O 150. výročí narodenia spisovateľa, učiteľa, publicistu, spoločenského a kultúrneho dejateľa Jána Čajaka (1863 – 1944), ktorému bol venovaný tohtoročný tábor, sa v príhovore zmienila predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Úspešnú prácu im zaželal aj riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Mr. Pavel Čáni a o náplni práce tábora hovoril jeden zo zakladateľov Makovičky Vladimír Valentík, ktorý toto tvorivé stretnutie i otvoril.

Vzory pre maliarov prichystal Michal Ďurovka

Vzory pre maliarov prichystal Michal Ďurovka

Aj tohto roku makovičkári mali možnosť vyjadriť sa o vlastných afinitách k jednotlivým výtvarným technikám. Podľa nich boli rozdelení do troch dielní. Grafickú dielňu mal na starosti P. Čáni, do sochárskej zručnosti žiakov zaúčal Milorad Bogdanović a maliarsku dielňu viedol Michal Ďurovka. Keď ukončili prácu, makovičkári sa občerstvili a poprechádzali sa ulicami Petrovca. Zavítali aj do Galérie Zuzky Medveďovej, kde si pozreli aktuálnu výstavu, čiže bienále našich profesionálnych výtvarníkov. Komisia nakoniec vyhodnotila a vyhlásila najvydarenejšie práce žiakov. V rámci nižších ročníkov najúspešnejšia bola Ema Turanová, po nej nasledovali Aleksandra Krunićová a Tina Milašinovićová, všetky z Petrovca. V rámci prác vyhotovených grafickou technikou monotypie prvá bola Tea Novakovićová z Pivnice, druhá Danka Vrbovská z Kulpína a tretie miesto obsadili Vladimír Ededy a Martin Krajčík, obaja z Petrovca. Najúspešnejšou maliarkou bola Elizabet Ráchel Eliášová z Petrovca, druhou Mila Čižmanská z Kysáča a treťou Ivana Pepđonovićová zo Starej Pazovy. Komisia ocenila aj sochárske práce. Najviac zabodovala Aňa Marčoková z Kysáča, ako i Dávid Kalko z Pivnice a Nataša Fodorová z Pazovy. Všetci účastníci Makovičky si domov odniesli primerané darčeky a víťazi aj odmeny.

J. Čiep

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs