Desať rokov pazovskej galérie

19.dec 2013

Desať rokov pazovskej galérie

Zo štvrtkovej slávnosti v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova

Zo štvrtkovej slávnosti v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova

Galéria Strediska pre kultúru Stará Pazova je založená pred desiatimi rokmi a doteraz v nej usporiadali 102 výstav. Úspešnou prácou pazovská galéria získala status prestížneho výstavného priestoru, hoci pôvodne bola určená iba na vystavovanie prác staropazovských výtvarných umelcov, kvôli ich afirmácii.

Na toto jubileum si v Galérii Strediska pre kultúru pripomenuli vo štvrtok 12. decembra o 12. hodine a 12. minúte, v rovnakom termíne ako pred desiatimi rokmi, keď ju slávnostne otvorili. Za uplynulé desaťročie v pazovskej galérii vystavovalo zo 200 umelcov (prevažne akademických) tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia. Na štvrtkovej slávnosti riaditeľ strediska Vladimir Kerkez zhodnotil, že pre uplynulé obdobie galérie je príznačná plodná práca a veľká pomoc a podpora Obce Stará Pazova.

– V galérii si 10. výročie založenia pripomíname so 102 realizovanými výstavami. Od roku 2003 postupne, ako jej pribúdali roky, pazovská galéria sa dostávala do súčasného umeleckého života mesta, – povedal akademický maliar Marjan Karavla, odborný spolupracovník Strediska pre kultúru Stará Pazova, poverený výtvarným umením.

Pre výstavnú činnosť priestor je primerane vybavený, no okrem prezentácií výtvarného umenia boli a sú i naďalej v ňom vítané i menšie hudobné a literárne večierky. Podľa slov M. Karavlu v pazovskej galérii, ktorú vedie od samotného začiatku, bolo predstavené súčasné maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika a keramika. Za uplynulých desať rokov svoje umelecké práce tu vystavovali: Pavle Blešić, Sava Stojkov, Radislav Trkulja, Mira Brtková, Dragan Martinović, Ana Kosakovská, Dragoslav Višekruna a mnohí iní.

Na prvej výstave v roku 2003 v galérii boli predstavené diela tamojších siedmich akademických maliarov, kým na tejto jubilejnej ich počet sa zdvojnásobil. Na kolektívnej výstave otvorenej do polovice januára 2014 vystavuje 15 pazovských akademických maliarov. Mirjana Žakulová, historička umenia zo Starej Pazovy, počas štvrtkového slávnostného programu hovorila o význame galérie a zdôraznila, že tu doteraz dominovali olejomaľby, kresby a o niečo menej sochy.

Česť otvoriť výstavu venovanú 10. výročiu založenia strediska mal Milorad Đurić, námestník pokrajinského tajomníka pre kultúru a informovanie. Ako uviedol, staropazovská galéria je významná nielen pre občanov obce, ale aj pre okolie, a je „dôležitou integratívnou sponou vo vojvodinskej kultúre“. Na slávnosti sa zúčastnil aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, so spolupracovníkmi, ktorý v príhovore pochválil prácu zamestnancov Strediska pre kultúru Stará Pazova, a prejavil nádej, že tak úspešne budú pracovať aj v nadchádzajúcom období.

Členovia Rady galérie sa budú usilovať o to, aby táto kultúrna inštitúcia bola i naďalej vítaným miestom prezentácie a stretnutia umeleckým dejateľom, milovníkom výtvarného umenia a – prečo nie – aj náhodným okoloidúcim.

A. Lš.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs