Silvestrový večierok slovenských vysokoškolákov v Belehrade

23.dec 2013

Klub slovenských a českých akademikov v Belehrade poriadal po prvý raz v sále Československého domu Silvestrový večierok. Večierok organizovali sami členovia Klubu a ich usilovná práca priniesla úspech nad každé očakávanie. V krásne vydekorovanej sále soskupili sa nielen členovia československej obce, ale i ostatní Belehraďania, takže okrem príjemnej zábavy večierok vyznel v znamení utužovania našich národov.

Tento krásny výsledok prišiel po viacdňových prípravách, do ktorých bola zapojená väčšina našich vysokoškolákov v Belehrade, ktorí zbytok svojho voľného času venovali pre zriadenie a okrášľovanie miestnosti pre zábavu. Je to veľmi pochváleniahodný skutok, tým viac, že cez túto akciu prišla do výrazu tá hybná sila, ktorá dáva vzletu a chuti k spoločným podnikaniam. Zdá sa že prišla doba ľahostajnosti a nečinnosti s ktorou sa až donedávna zápasilo. Každý jednotlivec našiel svoje miesto v Klube a pochopil svoje úlohy ako na poli odborného pozdvihovania tak i na vzájomnom sbližovaní a pomáhaní nášho celkového menšinového života. Veď úlohou Klubu je vychovať takého intelektuála, ktorý sa bude, keď tomu príde čas, všetkými schopnostiami zapájať do víru spoločenského života.

I touto príležitosťou sa jasne uvidelo, že Klub našiel formy svojej práce, ktorá veríme že bude sa každým dňom rozrastať a v dohľadnej dobe tešiť ešte väčším úspechom. Svedčí o tom stále väčšia populárnosť nielen v najužšom okolí ale i u širšej belehradskej verejnosti, ktorá sa o živote tohoto spolku dozvedá bezprostredne alebo cez lokálnu a ústrednú tlač.

Čistý zisk zo zábavy venovaný bol pre zakúpenie veľkého bubna a doplnenie niektorých menších muzických nástrojov, takže kompletný orchester, ktorý vyhrával i na tejto zábave prispeje k rozprúdeniu zábavného života našich vysokoškolákov.

Do nastávajúceho letného semestra Klub slovenských a českých akademikov ide so skromnými ale dôležitými predsavzatiami a veríme, že pod vedením svojho predsedu súdr. S. Gazdíka, vyvinie ešte čulejšiu činnosť.

j. páš

Novoročný program v Starej Pazove

Očakávanie Nového roku zorganizované bolo v St. Pazove na viacerých miestach. Všetky siene, kde sa očakával Nový rok, už či to bolo v hotel „Sriem“, v dome „Partizána“ alebo v Slov. národnom dome, boly pestre vyzdobené a nálada bola výborná, veselá.

Kultúrno-osvetový spolok „Janka Čmelíka“ usporiadal z príležitosti očakávania Nového roku veľmi pestrý umelecký program. Na programe bola veselohra „Testiná do domu, spokojnosť von z domu“ a dva skeče: „Z  vodného úradu“ a „Diagnóza“. V programe účinkovali  títo divadelní ochotníci: Ján Forgáč, Júlia Pavlová, Michal Vrška, Anka Gombárová, Mária Filipová, Štefan Pap, Ján Takáč, Šimon Forgáč, Ján Šípka, Vladimír Ječmeň a Nada Vadnálová. Okrem toho Júlia Pavlová a Ján Majo rozveseľovali prítomných žartovnými slovenskými ľudovými piesňami. Ľudová veselica pri spolkovej hudbe trvala do rána.

Novoročná nádielka pre deti bola dňa 31. dec. m. r. popoludní. Po pestrom programe Dedo Mráz rozdával deťom pekné darčeky. Každé dieťa dostalo nejaký darček. Radosti, prirodzene, nebolo konca kraja.

M. B.

(Z čísla 3 Hlasu ľudu, ktoré vyšlo 9. januára 1954

v Báčskom Petrovci)

Výber: K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs