V ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči odmenili kreatívnych

21.dec 2013

Do celoročných osláv kysáčskeho výročia, 240 rokov príchodu Slovákov do Kysáča, sa aktívne zapojili aj učitelia a žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra. V škole v priebehu roka organizovali aktivity a niektoré z nich vyvrcholili na sklonku roka. Jubileum totiž motivovalo niektorých členov učiteľského kolektívu urobiť súťaž o najlepšiu literárnu a najkrajšiu výtvarnú prácu s témou príchodu prvých osadlíkov do Kysáča. Vo štvrtok 19. decembra slávnostne udelili ceny tým najlepším, ktorí sa do súťaže zapojili pekným slovom a k téme ladenými výkresmi. Príchod prvých Slovákov do Kysáča zrejme inšpiroval žiakov, lebo sa do súťaže zapojili vo veľkom počte, najmä keď ide o výtvarné práce. Tie nakreslili 159, čiže všetci žiaci vyšších ročníkov zo slovenských tried. Z príležitosti udelenia cien bol slávnostný program v rámci ktorého sa prihovorili hostia z oslavného výboru. Na dobrú náladu si žiaci zaspievali spolu s Ivanou Vozárovou a Jarmilou Bohušovou, ktorá pri tejto príležitosti odovzdala škole peňažnú pomoc pre žiakov, ktorým nemôžu zaplatiť školský výlet. O deň neskoršie v škole udelili odmeny ďalším žiakom, ktorí za zúčastnili v súťaži na tému priateľstvo a to výkresmi a fotografiami. Z príležitosti novembra, mesiaca venovaného priateľstvu, bol súbeh a konkurencia tiež bola veľká, opäť v kategórii výtvarných prác, kde súťažilo vyše 200 žiakov. Po udelení odmien bola besiedka, na ktorú zavítal aj dedo Mráz.V posledné dni starého roka a polročia sa na škole priam hmýrilo žiakmi a aktivít bolo neúrekom. Medziiným prebiehali aj edukatívne dielne, ktoré v spolupráci so školou realizovalo novozaložené kysáčske Ekologické združenie Ekosmer. Dielne boli medzi prvákmi a štvrtákmi a ich cieľom bolo zvýšiť povedomie o ochrane životného prostredia. Nemožno nespomenúť vianočný turnaj v malom futbale, do ktorého zapojili aj žiakov s osobitnými potrebami.

E. Š.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs