Výročné a slávnostné zasadnutie MOMS Kovačica

24.dec 2013

Výročné a slávnostné zasadnutie MOMS Kovačica

Na snímke zľava je časť predchádzajúcich predsedov MOMS: Dr. Jozef Benka, Martin Toman, Ján Špringeľ, Pavel Jonáš, Katarína Stanová, Pavel Baláž, Zuzana Lenhartová a aktuálna predsedníčka Mária Kováčová.

Na snímke zľava je časť predchádzajúcich predsedov MOMS: Dr. Jozef Benka, Martin Toman, Ján Špringeľ, Pavel Jonáš, Katarína Stanová, Pavel Baláž, Zuzana Lenhartová a aktuálna predsedníčka Mária Kováčová.

Zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici bolo v pondelok 16. decembra 2013. Matičiari si za prítomnosti predstaviteľov inštitúcií a ustanovizní a hostí i z ďalších MOMS v Banáte pripomenuli 23 rokov od obnovenia MOMS v Kovačici. Zasadnutie sa uskutočnilo v miestnostiach Miestneho spoločenstva, kde o význame stretnutia hovorila a hostí pozdravila Mária Kováčová, predsedníčka kovačických matičiarov. Slávnostnú atmosféru podujatia spestril hudobný výstup žiakov, členov žiackeho orchestra ZŠ Mladých pokolení v Kovačici pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša st. V rámci oslavy výročia obnovenia Matice v Kovačici bývalí predsedovia MOMS sa zmienili o svojej činnosti v období, keď oni boli hlavnými aktérmi početných akcií a podujatí. Pri príležitosti tejto skromnej oslavy predsedníčka sa poďakovala všetkým za doterajšiu spoluprácu a kovačickým matičiarom popriala, aby sa im darilo aj v nadchádzajúcom období.

A. Ch.                                                                                                                                                                                                                    

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs