Letí pieseň, letí 2013

19.dec 2013

Letí pieseň, letí 2013

Známou festivalovou zvučkou Letí pieseň, letí sa v nedeľu 15. decembra 2013 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici roztočil 15. ročník rovnomenného festivalu populárnej hudby pre deti. Je to podujatie, ktoré má za sebou už chvályhodný počet skladieb rozdielnych žánrov vokálno-inštrumentálnej hudby pre najmladších, a tak úspešne spĺňa svoj cieľ –podnecovanie hudobnej tvorby pre deti.Na úvod festivalu prihovorili sa hostia: Anna Tomanová-Makanová, Martin Zloch a Iveta Petrovičová
Na úvod festivalu prihovorili sa hostia: Anna Tomanová-Makanová, Martin Zloch a Iveta Petrovičová

Po uvítacom prejave predsedu Rady Miestneho spoločenstva Kovačica a poslanca Zhromaždenia AP Vojvodiny Martina Zlocha obecenstvu a účastníkom sa prihovorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a festival slávnostne otvorila Iveta Petrovičová z Padiny, ktorá na vlaňajšom festivale Letí pieseň, letí získala prvú cenu odbornej poroty za interpretáciu. Okrem 50-členného detského zboru, ktorý nacvičil učiteľ hudby Pavel Tomáš st., na javisku sa vystriedalo 16 mladučkých sólistov z celej Vojvodiny, ktorí predniesli po jednu detskú skladbu. Na festivale vystúpili: Silvia Grňová (pieseň Narodeniny textára a skladateľa Miloslava Kardelisa) a Aňa Kardelisová (pieseň Prvá láska textára a skladateľa Miloslava Kardelisa) z Kysáča, Juraj Súdi ml. (pieseň Koncert v paneláku textára Igora Otčenáša a skladateľa Juraja Súdiho ml.) a Michaela Papová (pieseň Hádanková – text Miliny Florianovej skomponovala Leonóra Súdiová) zo Selenče, Teodora Šimonová (pieseň Jarné verše a zlatý dážď – text Eleny Hložanovej skomponovala Teodora Šimonová) a žiačky 5. ročníka ZŠ 15. októbra (pieseň Šťastné kompostéry – text Patrície Kmeťkovej zhudobnili žiaci 5. ročníka) z Pivnice, Ivan Petrovič (pieseň Braček – text Ladislava Petroviča skomponoval Ján Petrovič) z Padiny, Martin Ján Javorník (pieseň Leto, milé leto – text Mariany Bodyovej skomponovala Milina Sklabinská) z Kulpína, Iveta Kováčová (pieseň Rozprávka textára a skladateľa Samuela Kováča ml.) z Báčskeho Petrovca, Dušana Babincová (pieseň Trinástka – text Anny Kukučkovej skomponoval Jaroslav Chalupa), Laura Bírešová (pieseň Mama – textu Dariny Dudkovej skomponoval Želko Suchánek), Gabriela Svetlíková (pieseň Neviem, či je to láska – text Milušky Svetlíkovej skomponoval Miroslav Svetlík), Valentína Chalupová (Vianočná pieseň text Vesny Chalupovej skomponovali Ján a Želimír Chalupovci), Gabriela Nosáľová (pieseň Chorľavé noty textára a skladateľa Jaroslava Chalupu), Andrea Babková (pieseň Maskenbal textára Jána Šofranka a skladateľov Adama Torňoša a Jána Šofranka) a Alexandra Vašeková (pieseň Maškrty pre sovu textárky Viery Torňošovej a skladateľa Želka Sucháneka) z Kovačice.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prvú cenu odbornej poroty za interpretáciu si vyspievala Alexandra Vašeková z Kovačice (prvá sprava) a prvú cenu odbornej poroty za skladbu autorke Miline Sklabinskej z Nového Sadu vyspieval Martin Ján Javorník z Kulpína

Všetkých spevákov na festivale sprevádzal sedemčlenný orchester v zložení: Ján Litavský (bicie nástroje), Ján Petrovič (gitara), Ján Strakúšek (basgitara), Karol Bečei (saxofón), Branislav Gagić (trúba), Miša Milisavljević (trúba) a Ján Petráš (klávesové nástroje), ktorý mal zároveň na starosti aj úpravu piesní. Keď odznelo 16 súťažných pesničiek, členov odbornej poroty Jarmilu Juricovú-Stupavskú, Marínu Kaňovú, Zuzanu Lenhartovú a predsedu Pavla Tomáša ml. čakala neľahká práca. Kým porota hodnotila, analyzovala, diváci v sieni Domu kultúry na osobitných lístkoch okrúžkovaním volili najlepšieho speváka a najkrajšiu skladbu.

Po prestávke predseda poroty Pavel Tomáš ml. zverejnil výsledky hodnotenia. Cenu za text Jarné verše a zlatý dážď získala textárka Elena Hložanová, tretiu cenu za skladbu Chorľavé noty získal Jaroslav Chalupa a tretiu cenu za interpretáciu udelili Dušane Babincovej. Druhú cenu za skladbu Maskenbal získali skladatelia Ján Šofranko a Adam Torňoš, kým druhú cenu za interpretáciu získala Iveta Kováčová. Prvú cenu za interpretáciu si vyspievala Alexandra Vašeková a prvú cenu za skladbu Leto, milé leto získala Milina Sklabinská. Podľa rozhodnutia obecenstva cenu za najlepšiu skladbu získali Ján a Želimír Chalupovci, ktorí zhudobnili text Vianočná pieseň, a Andrea Babková získala sympatie obecenstva za prednes piesne Maskenbal. Podľa zhodnotenia P. Tomáša „tohtoročný festival bol trochu lepší ako ten v uplynulom roku, kým kvalita spevákov a skladieb bola na podobnej úrovni“.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Andrea Babková z Kovačice: Najlepší prednes piesne podľa ocenenia obecenstva

Organizátormi festivalu, ktorý sa stal oficiálnym podujatím s osobitným významom pre Slovákov vo Vojvodine, sú Dom kultúry 3. októbra, ZŠ Mladých pokolení a Združenie hudobných umelcov Rosička. Festival podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, NRSNM, Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica, Miestne spoločenstvo Kovačica, Galéria insitného umenia a insitní maliari Ján Žolnaj, Zuzana Vereská a Pavel Cicka. Festival úspešne moderovali Anna Funtíková a Ján Žolnaj.

                                                                                                                                                                                                                                            A. Chalupová

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs