Kraslice a jarná výzdoba

26.mar 2013

Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku už päť rokov v predveľkonočnom období organizuje  Medzinárodnú výstavu kraslíc a jarných výzdob. Kraslice ako symbol Veľkej noci početní návštevníci aj tohto roku mali možnosť obdivovať v rôznych obmenách, na rôznych ozdobných predmetoch, textíliách a sladkostiach predstaviteliek združení a samostatných umelcov zo slovenských prostredí v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku. Výstava trvala dva dni, 2. a 3. marca. Otvárací prejav mala etnologička Kristina Jucanová, ktorá sa zmienila o veľkonočných tradíciách, a výstavu otvoril predseda miestnej organizácie Dušan Šomrák.

Zo Srbska sa tohto roku na výstave zúčastnili predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá priniesla ručné práce členiek Spolku žien Slovenka z Hložian, Zuzana Holíková a Zuzana Melichová zo Spolku žien z Padiny, Anna Vašeková zo Ženského spolku z Kovačice, ktoré vystavili výšivky, kraslice a ručné práce členiek týchto spolkov. Vlastné výšivky prezentovala výšivkárka Anna Čúsová z Báčskeho Petrovca a zaujímavé exponáty s príležitostnou tematikou predstavila Alexandra Hrínová z Kovačice. Určite najväčšiu pozornosť návštevníkov zaujali unikátne kraslice vypracované richelieu a madeirovou technikou Evky Nemčekovej z Kovačice a Anny Legíňovej z Báčskeho Petrovca. Originálne kraslice na výstavu zaslali aj deti s osobitnými potrebami z petrovského združenia My. Výpravu zo Srbska zorganizovala profesorka Anna Medveďová.

Okrem tradičných techník vystavovatelia z Rumunska prezentovali aj modernejšie techniky zdobenia kraslíc, textílií, veľkonočných pohľadníc, medovníčkov a rôznych kvetinových aranžmánov. Okrem iných sa predstavila výtvarná umelkyňa Mária Štefánková, profesorka Anna Karolína Dováľová, Anna Kišová, Anna Rau Lehotská, Edita Sojoková, predstaviteľky folklórneho súboru Sálašan z Nadlaku, ako aj jediný muž Ján Keleš. Na výstave nechýbali ani ručné práce a zdobené medovníčky účastníčok z Maďarska.

O úspechu výstavy svedčí fakt, že väčšina exponátov bola vypredaná.

 Anna Medveďová

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs