ODMENY PRE SNAŽIVÝCH ŽIAKOV

26.mar 2013

ODMENY PRE SNAŽIVÝCH ŽIAKOV. Riaditeľ akvaparku Petroland v Báčskom Petrovci Stanislav Štefánik v pondelok 25. marca navštívil Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Počas návštevy odovzdal vstupenky do Petrolandu tridsiatim žiakom, ktorí sa zúčastnili na výtvarnej súťaži akvaparku pomenovanej Preto milujem akvapark. Súťaž prebiehala na facebook profile Petrolandu a zúčastnil sa veľký počet detí z rôznych prostredí. Ako zdôraznil riaditeľ Štefánik, podobné akcie mienia organizovať aj v budúcnosti. Žiaci kulpínskej školy dostali vstupenky ako výhru a odmenu za účasť, ako aj iné darčeky. Predstaviteľom akvaparku sa v mene žiakov a kolektívu školy poďakovala riaditeľka Jovanka Zimová.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs