Kulpín

4.okt 2013

V sobotu 7. septembra 20-členná výprava Spolku vinárov a vinohradníkov z Kulpína bola na jednodňovom zájazde v Banáte. Najprv sa zastavili v Hajdušici: pri návšteve kaštieľa sprievodcom im bol Mirko Radulović, riaditeľ AS Hajdušica, na fare ich uvítali členky Oltárneho krúžku žien a boli aj v chráme Božom, kde o jeho výstavbe hovoril člen kulpínskej výpravy a kulpínsky farár Jaroslav Javorník, ktorý dvanásť rokov pôsobil v tomto cirkevnom zbore. Vo Vršci boli Kulpínčania na pevnosti, v samotnom meste, a neďaleko Vršca vo vlastnej pivnici ich privítal a uhostil popredný vinár Đorđe Krstev. Za 10 rokov pôsobenia bol to prvý zájazd členov kulpínskeho vinárskeho spolku do nejakého vinárskeho kraja za chotárom.

A. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs