Koncert a premiéra cédečka

4.okt 2013

Pri súvahe tohtoročného celocirkevného stretnutia evanjelických a. v. cirkevných spevokolov organizátori s návštevnosťou – takmer 600 účastníkov – môžu byť nanajvýš spokojní. Spokojnosť s dosiahnutou úrovňou práce spevokolov môže vyjadriť aj vedenie cirkvi. Hoci bolo sychravo, v nedeľu 29. septembra sa do kostola v Báčskom Petrovci s cieľom účinkovať na stretnutí spevokolov dostavili speváci z 18 tunajších cirkevných zborov. Aby trojhodinový koncert prebiehal čím plynulejšie, organizátori prichystali rozvrh umiestnenia jednotlivých zborov v petrovskom kostole.

Spevokol z Pivnice ukázal, že mu záleží na kvalite prednesu

Spevokol z Pivnice ukázal, že mu záleží na kvalite prednesu

Program otvoril domáci farár ThMgr. Vladislav Ivičiak, ktorý program aj moderoval. Na úvod účastníci stretnutia spoločne zaspievali jednu pieseň a v pokračovaní podľa harmonogramu pred oltár predstupovali starší a mladší spevokol z Aradáča a spevokoly z Báčskej Palanky, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice I, zmiešaný a ženský spevokol z Kovačice II, mladší a starší spevokol z Kulpína. Po nich zaspievali aj speváci zo spevokolov z Kysáča, Lalite, mládežnícky chór Agapé a starší speváci z Nového Sadu, spevokoly z Padiny, Pivnice, Selenče, Silbaša a Starej Pazovy. Každý cirkevný spevokol mal možnosť spievať maximálne dve piesne po tri strofy. Ak z jedného zboru prichádzali dva spevokoly, tak každý zaspieval iba jednu pieseň. Záverom prvej časti sa prítomným prihovorili senior báčskeho seniorátu Vladimír Valent a pán biskup Samuel Vrbovský.

Druhá časť stretnutia bola venovaná premiére cédečka pod názvom Pánovi znej spev našej chvály, ktoré vydal petrovský cirkevný spevokol. Predstavil ho pán farár Ivičiak slovami, že ide o druhú CD platňu miestneho spevokolu, ktorá obsahuje 16 bodov a okrem piesní i 3 inštrumentálne organové skladby. Zároveň vyjadril vďaku spevákom z petrovského cirkevného zboru pod vedením kantora MgA. Janka Siromu. Akousi korunou ich práve sa končiacej ročnej spolupráce je aj toto cédečko. V niektorých piesňach spevokol na husliach sprevádzali Marína Cerovská a Margaréta Benková a na dychových nástrojoch Miroslav Poničan a Slavko Marčok. Petrovský spevokol predviedol tri pesničky z vlastného repertoára, niektoré aj štvor- či šesťhlasne, za čo si vyslúžili potlesk, čo v petrovskom kostole nie je zvykom. Každý účinkujúci spevokol ako darček na pamiatku dostal i CD. Celocirkevné podujatie v petrovskom kostole ukončili, akože inak – spoločnou piesňou: Hrad prepevný je Pán Boh náš.

J. Čiep

Príhovor duchovných pastierov SEAVC

Príhovor duchovných pastierov SEAVC

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs