Trendy obchodného obratu

7.okt 2013

Spotrebiteľské ceny, ceny priemyselných výrobkov, výkupné ceny poľnohospodárskych produktov, životné náklady, maloobchodný obrat – to sú ukazovatele, cez prizmu ktorých možno sledovať, ako na tom so štandardom sme. Väčšina údajov o základných zložkách osobnej spotreby, o príjmoch, nákladoch a spotrebe rodín sa zisťuje na základe ankety o spotrebe domácnosti, ktorá má i širší záber. Prostredníctvom nej sa možno dopracovať i k faktom o viacerých významných ukazovateľoch životnej úrovne, ako sú podmienky bývania či vybavenosť trvalými hmotnými statkami, tiež základné skutočnosti o demografických, ekonomických a sociologických príznačnostiach domácností. V zásade sa eviduje hodnota tovarov a služieb na osobnú spotrebu, bez ohľadu na to, či šlo o kúpu v hotovosti alebo kúpu úverovú.

V podmienkach krízy nakupujeme tam, kde je tovar najlacnejší: na trhoviskách a v otvorených trhových strediskách

V podmienkach krízy nakupujeme tam, kde je tovar najlacnejší: na trhoviskách a v otvorených trhových strediskách

Okrem potravín a nealkoholických nápojov, na ktoré odvádzame približne 43 percent, a nákladov na bývanie a energie, na ktoré odchádza okolo 15 percent priemernej osobnej spotreby domácností – 50 072 dinárov – všetky iné trovy sú dosť skromné. Preprava odnáša o niečo viac ako sedem percent, kým medzi štyri a päť percent mesačne míňame na výbavu a údržbu bytov, zdravie, kúpu odevu a obuvi, alkoholické nápoje a cigarety, rekreáciu a kultúru, iné osobné predmety a služby, komunikácie… Čosi nad dve percentá prostriedkov odchádza na vychádzky a necelé percento na vzdelávanie.

Keď sa bližšie pozrieme na Vojvodinu, kde sú priemerné mesačné náklady na osobnú spotrebu rodín o čosi vyššie než je priemer v Srbsku (52 427 dinárov), tak uvedené výdavky vyjadrené rečou čísel vyzerajú takto. Tunajšia domácnosť na potraviny minie 21 047 din., na tzv. komunálne náklady (bývanie, energie) 8 342 din., kým na prepravu odvádza 4 143 din. Na vybavenie a údržbu bytu minie presne toľko, koľko i na rekreáciu a kultúru – po 2 659 dinárov, na komunikácie 2 631, na iné osobné predmety a služby 2 621, na odev a obuv 2 605 dinárov, na zdravie 2 286, na cigarety a alkoholické nápoje 2 049 din. mesačne. V súpise trov sú najskromnejšie zastúpené vychádzky do reštaurácií, kaviarní či pobyt v hoteloch s 1 055 din., ako i vzdelávanie s priemerom 330 din. mesačne.

Keď ide o príjmy domácností, tak sú tie najvyššie v regióne Belehradu, kde je priemer 63 331 din. Vojvodina je na druhom mieste s 54 221 din., čo je o čosi viac od celoštátneho priemeru 53 762 din. Len niektoré prirovnania na reláciách belehradský región – Vojvodina. Belehrad má najvyššie príjmy z riadnych pracovných vzťahov, čiže 34 157 din. na domácnosť, kým je to vo Vojvodine 22 724 din. V pokrajine sú ale väčšie príjmy pochádzajúce z mimopracovného pomeru. Ide o 2 485 din. mesačne na domácnosť, kým je to v Belehrade 1 106 din. Tunajšia rodina z poľnohospodárstva, lovu a rybolovu priemerne mesačne zarobí 3 469 din., kým v metropole Srbska ide o zanedbateľné sumy. V prípade príjmov v naturáliách tie sú vo Vojvodine 2 705 a v Belehradskom regióne 605 din. na domácnosť. Priemer pre Srbsko je 2 498 din. Najviac takto zarábajú rodiny v regióne Šumadije a západného Srbska: priemerne 3 364 din.

V podstate ide o dosť skromné prostriedky, ukážkou čoho sú najmä súčasné obchodné trendy. Pre skromnú kúpyschopnosť obyvateľstva, ako aj pôsobenie tzv. čierneho trhu, obchodný obrat sústavne klesá. Okrem inflácie ten maloobchodný bol v júli tohto roku o štyri percentá menší než v rovnakom mesiaci vlani. Obeťou ekonomickej krízy sú hlavne menšie obchody, ako-tak odolávajú väčšie obchodné reťazce.

(V budúcom čísle:  Menej zarábame, menej nakupujeme)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs