Dlhá rozprava o kádrových riešeniach

4.okt 2013

V pondelok 30. septembra sa konalo štrnáste zasadnutie Zhromaždenia obce Šíd. Keďže od posledného zasadnutia ubehlo viac ako dva a pol mesiaca, hrozilo nebezpečenstvo, že obecný parlament bude rozpustený a zavedené dočasné opatrenia. Hoci rokovací program nebol príliš rozsiahly, zasadnutie predsa trvalo takmer deväť hodín a skončilo sa až podvečer. K takému priebehu zasadnutia prispel predovšetkým prvý bod, v ktorom výborníci rokovali o správe o uskutočnení obecného rozpočtu v prvých šiestich mesiacoch bežného roku, ktorú potom schválili. Nasledovali štyri relaxujúce body, ktoré zdolali relatívne rýchlo. Pri rozhodnutí o realizácii Plánu podrobnej regulácie bloku 90/a v meste Šíd opozícia podala pripomienku, že sa tu vychádza v ústrety občanom, ktorí v tomto bloku vybudovali objekty a ktoré teraz môžu byť legalizované. K rozhodnutiu o založení Galérie obrazov Savu Šumanovića v Šíde ako ustanovizne kultúry národného významu nebolo pripomienok. Takisto bez pripomienok schválili zmeny rozhodnutia o komunálnej hygiene a službách. Po schválení rozhodnutia o poskytovaní súhlasu k používaniu mena Šíd v názve ženského Hádzanárskeho klubu Radnički atmosféra v sieni zrazu stúpla, lebo sa začala viesť spoločná rozprava o nasledujúcich šiestich bodoch, v ktorých sa rozhodovalo o vymenovaní riaditeľov verejných podnikov, zakladateľom ktorých je Šídska obec. Odznelo hodne ťažkých slov, ktoré najčastejšie nijako nesúviseli s rokovacím programom, ale boli skôr vyslovené ako urážka alebo provokácia, pričom najhlasnejší boli výborníci Demokratickej strany. Základné pripomienky opozície smerovali k tomu, že sa pri navrhovaní kandidátov nedodržiavali zákonné predpisy. Koalícia pri moci svoje návrhy obhajovala tým, že konečné slovo pri vymenovaní riaditeľov má Zhromaždenie obce. Po uzavretí rozpravy za nových riaditeľov verejných podnikov na nasledujúce štyri roky vymenovali: Zorana Semenovića za riaditeľa VP pre bytové služby a stavebný pozemok, Aleksandra Jovanovića za riaditeľa VKP Vodovod, Predraga Vukovića za riaditeľa VKP Standard, Milana Jandrića za riaditeľa VP pre urbanizmus, Nikolu Vidića za riaditeľa Rádia Šíd a Miodraga Markovića za riaditeľa VP Športové stredisko.

K uvoľneniu z funkcie úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Šíd Milana Jandrića a jeho vymenovaniu za riaditeľa tejto organizácie na mandátne obdobie štyroch rokov nebolo pripomienok, ale za jeho vymenovanie hlasovali iba výborníci vládnej koalície.

Prudká rozprava sa znovu viedla v súvislosti s ďalšími štyrmi bodmi, v ktorých sa rozhodovalo o uvoľnení predsedu Dozornej rady VP Športové stredisko Dejana Logarušića, ktorý sa musel zrieknuť tejto funkcie, lebo zastáva aj funkciu člena Obecnej rady. Opozícia pripomenula, že sa Zhromaždenie nemuselo dostať do tejto situácie, keby ich pred niekoľkými mesiacmi poslúchli a nevymenovali väčšinu členov dozorných rád verejných podnikov. Potom predsa väčšinou hlasov vymenovali Dušana Maukovića za nového predsedu Dozornej rady VP Športové stredisko. Rovnaká scéna sa zopakovala pri uvoľnení Ivicu Jovića z funkcie člena Dozornej rady VP pre urbanizmus. Na jeho miesto vymenovali Miroljuba Cvijanovića.

Rozpravu znovu podnietil člen Obecnej rady Dragan Gutić, ktorý pre nezlučiteľnosť dvoch verejných funkcií – člena Obecnej rady a predsedu Dozornej rady VP pre bytové služby a stavebný pozemok – podal demisiu a na všeobecné prekvapenie sa zriekol funkcie člena Obecnej rady. Toto jeho gesto nastolilo nové otázky a úlohy, lebo zhromaždenie muselo zvoliť nového člena rady. Predseda Obce Šíd Nikola Vasić využil príležitosť a podal návrh zvoliť jedného člena namiesto Dragana Gutića a ešte jedného člena na uvoľnené miesto. Po volebnej procedúre za nových členov Obecnej rady zvolili Đorđa Stevanovića zo Šídu a Milanka Gačića z Bačiniec.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs