Možnosť prezentovať sa pod značkou UNESCO

4.okt 2013

V sobotu 28. septembra v miestnostiach občianskeho združenia Zlaté remeslá v Báčskom Petrovci bolo slávnostné podpisovanie memoranda o spolupráci s Klubom UNESCO Slovakia zo Slovenska. Podpisovateľmi tohto aktu boli predsedníčka združenia Zlaté remeslá Anna Opavská a výkonný predseda Klubu UNESCO Slovakia Marcel Koleštík.

Memorandum o spolupráci Zlatých remesiel a Klubu UNESCO Slovakia podpísali Anna Opavská a Marcel Koleštík

Memorandum o spolupráci Zlatých remesiel a Klubu UNESCO Slovakia podpísali Anna Opavská a Marcel Koleštík

Spolupráca petrovského združenia s pánom Koleštíkom sa začala pred viac ako štyrmi rokmi, keď bol riaditeľom Galérie ľudového umenia vo Vlkolínci na Slovensku. Vďaka jeho snahám sa výrobky Zlatých remesiel z Petrovca dostali do Ružomberku a Vlkolínca. Podpísaním zmluvy táto spolupráca bude ešte bližšia a Zlaté remeslá, Petrovec a Slováci na týchto priestranstvách sa takým spôsobom ešte väčšmi zviditeľnia mimo našich hraníc.

Klub UNESCO Slovakia je celoslovenská organizácia zastrešená pod UNESCO so sídlom v Ružomberku. Klub sa zaviazal zastupovať záujmy UNESCO vo sfére kultúry a vzdelávania. Predseda klubu Marcel Koleštík vyjadril potešenie, že podpísali zmluvu práve so Zlatými remeslami z Petrovca, lebo toto združenie nepracuje pre zisk, ale robí z lásky a výsledky, ktoré pritom dosahuje, svedčia, že taká práca má zmysel. Podpísané memorandum ich bude navzájom zaväzovať k spolupráci. Pre Zlaté remeslá, ako aj Slovákov vo Vojvodine, podľa slov M. Koleštíka, je to priestor, aby sa mohli prezentovať aj doma, aj v zahraničí pod značkou UNESCO, ktorá vo svete niečo znamená. Podpisovanie memoranda je malý krôčik, ktorý vzájomnú spoluprácu posunie dopredu.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs