Kultúra rozmanitostí so slovenským ornamentom

17.feb 2016

Kultúra rozmanitostí so slovenským ornamentom

Vernisážou namaľovaných obrazov sa včera ukončila druhá časť projektu Kultúra rozmanitostí, ktorého iniciátorkami sú dve akademické maliarky z Nového Sadu Ljiljana Stoja-Rudićová a Jelena Bjelicová.

Záber z vernisáže výstavy obrazov

Záber z vernisáže výstavy obrazov

Jeho úvodná a praktická časť sa zrealizovali v areáli Gymnázia Jána Kolára so školským domovom v Báčskom Petrovci.

Účastníkmi výtvarníckeho podujatia boli i mladí adepti výtvarníctva z vyšších tried petrovskej základnej školy a gymnazisti, ako aj dospelí milovníci výtvarníctva.

Predtým, než sa dostali k výsledku prezentovanom na kolektívnej výstave novosadské výtvarníčky pre širšie auditórium koncom januára a začiatkom februára prichystali i úvodné teoretické prednášky.

Maľovlali aj mladí, aj starší

Maľovali aj mladí, aj starší

Zo 25 maliarov doma vyhľadali nejakú časť tradičnej výzdoby, už či starodávnej čipky, džbánu omaľovaného slovenskými detailmi, výšivky, časti kroja obsahujúcich ornamenty a tie v rámci moderného výtvarníckeho výrazu implementovali na plátno.

Pätnásť veľkých a pätnásť menších obrazov tvoria expozíciu vydarenej kolektívnej výstavy, na ktorej otvorenie organizátori okrem maliarov zavolali i širšiu verejnosť.

Obrazy by následne mali byť vystavené aj v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs