Spolok petrovských žien bilancoval

16.feb 2016

Spolok petrovských žien bilancoval

Hoci ich je iba hŕstka, spolkárky v Petrovci aj vlani boli mimoriadne aktívne

Hoci ich je iba hŕstka, spolkárky v Petrovci aj vlani boli mimoriadne aktívne

Príkladným združením v Petrovci zaiste je aj Spolok petrovských žien. Ako máloktoré iné združenie v Petrovci, spolkárky pracujú na plné obrátky, pritom s minimálnym spolkovým rozpočtom.

Peniaze, čiže lepšie povedané absencia peňazí predsa nie je závažná, lebo u petrovských žien nevysychá vôľa, ani entuziazmus zanechať za sebou stopy, po ktorých budú kráčať ich nasledovateľky.

Aj minuloročná činnosť žien, ako bolo počuť včera večer na výročnom zhromaždení Spolku petrovských žien, iba potvrdzuje to, čo sa im verbálne dostáva od predstaviteľov širšej spoločenskej, ale aj politickej štruktúry, a sú to predovšetkým slová chvály a obdivu pre ich činnosť a nezištnosť.

Členky SPŽ vlani, podobne ako je to už dlhé roky za sebou, nechýbali takmer ani v jednom spoločenskom, dobročinnom alebo aj celkom bežnom podujatí v osade, ale aj v širšom regióne. Nadväzovali spoluprácu medzi prostrediami, vzdelávali sa, kultúrne vynikali programami, etnograficky výstavami, ale nezanevreli ani na kamarátske družby, spev, zábavy, čajanky, mnohé iné podujatia a verejné prezentácie.

Bolo by treba dosť času a priestoru, keby sme sa pokúsili vymenovať všetky ich aktivity, na ktoré sú petrovské ženy právom hrdé, a ktoré iba v základných črtách predniesla na zhromaždení predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská.

Treba však zdôrazniť, že svojou činnosťou členky SPŽ skĺbili nielen prácu vo vlastných radoch, ale aj prácu matičiarov, cirkevníkov, penzistov, poľnohospodárov, turizmológov, ale aj činnosť Rady Miestneho spoločenstva Petrovec, kde sú tiež zastúpené.

Aj v aktuálnom roku ich energia nevysychá, hoci by si dopriali trochu aj spolkového oddychu. Skôr ako budú vylihovať pred televíznou obrazovkou, petrovské spolkárky chodia do spoločnosti.

Pred týždňom v SPŽ prichystali priadky, na ktoré si zavolali aj hostky spoza chotára z Báčskej Palanky a Lalite a už o týždeň, presnejšie v pondelok 22. februára, vo svojich priestoroch po druhýkrát privítajú predstaviteľov Slovenského vydavateľského centra a ich akciu Zima s knihou.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs