Ukážkové narodeniny ako interaktívna výstava

17.feb 2016

Ukážkové narodeniny ako interaktívna výstava

Pred vchodom do ríše Hermanovho brlohu

Pred vchodom do ríše Hermanovho brlohu

Múzeum vojvodinských Slovákov a Detské múzeum Hermanov brloh z Celja v Galérii Zuzky Medveďovej dnes napoludnie v Báčskom Petrovci sprístupnili verejnosti nekaždodennú interaktívnu výstavu pre deti pod názvom Narodeniny v Hermanovom brlohu.

Na rozdiel od toho, že ani v Srbsku a ani v okolitých krajinách neexistuje detské múzeum, v Slovinsku také múzeum existuje od roku 1995.

Detské múzeum z Celja je svojrázne, jedinečné, do roka má viac ako 10 000 návštevníkov a svoje pole pôsobnosti prezentuje aj v iných štátoch.

autorka výstavy Jožica Tratešká

Autorka výstavy Jožica Tratešká

V polovici minulého roka zavítalo aj do Srbska a odvtedy jeho expozície venované deťom hosťovali v Kikinde, Pančeve, Vršci a od februára aj v Báčskom Petrovci.

Táto veselá a hravá výstava je určená deťom predškolského veku, ale i žiakom nižších ročníkov základnej školy. Jej expozícia spracúva oslavu narodenín detí ako svojrázny globálny fenomén.

Vyššia kustódka Jožica Tratešká je jej autorkou a do Petrovca zavítala aj s riaditeľom múzea z Celja Tončekom Gregom. V petrovskej galérii ich, ako i početných návštevníkov na otvorení výstavy privítal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni.

Je to taká výstava, v ktorej sa možno dosýta hrať

Je to taká výstava, v ktorej sa možno dosýta hrať

Prítomní štvrtáci zo základnej školy si po jej otvorení interaktívnu narodeninovú expozíciu naplno užili.

Výstava Narodeniny v Hermanovom brlohu bude v Petrovci otvorená do polovice marca a v Galérii Zuzky Medveďovej radi privítajú aj iné deti zo škôlky, školy a iných združení rodičov s deťmi.

Jaroslav Čiep

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs