Zima s knihou aj v ÚKVS

18.feb 2016

Zima s knihou aj v ÚKVS

Víťazoslav Hronec v spoločnosti s riaditeľkou ÚKVS Annou Chrťanovou-Leskovac a riaditeľom SVC Vladimírom Valentíkom

Víťazoslav Hronec v spoločnosti s riaditeľkou ÚKVS Annou Chrťanovou-Leskovac a riaditeľom SVC Vladimírom Valentíkom

Včera večer sav Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutočnila v poradí tretia tohtoročná akcia Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou.

Včerajšia akcia bola okrem minuloročných kníh aj v znamení knihy Poézia vojvodinských Slovákov, ktorú zostavil Víťazoslav Hronec.

Pri tejto príležitosti V. Hronec poznamenal, že sa mu podarilo zostaviť knihu, v ktorej je po prvýkrát koncipovaná básnická tradícia vojvodinských Slovákov. „Mnohí čitatelia sa budú môcť dozvedieť o básnikoch, ktorí žili a pôsobili v ich prostredí a o ktorých oni nevedeli. Takým je aj Matej Ambrózy, ktorý žil v Kovačici. Jeho básne boli uverejňované ešte v Orle tatranskom a o nich málokto vie,“ poznamenal Hronec.

Kniha je ilustrovaná aj fotografiami – portrétmi básnikov, z ktorých sú niektoré aj imaginárne, akým je portrét Michala Godru, ktorého stvárnil akademický maliar Michal Ďurovka.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs