Kulpínski vinári oslávili svätého Trifuna

15.feb 2016

Kulpínski vinári oslávili svätého Trifuna

Včera v deň oslavy svätého Trifuna, patróna vinohradníkov, sa stretli aj vinohradníci z Kulpína. Najprv pobudli vo vinici svojho člena Daniela Čelovského, kde vinohrad posvätil srbský pravoslávny kňaz v Kulpíne Lazar Majstorović za prítomnosti slovenského evanjelického farára Jaroslava Javorníka.

08vinari kulpin1

Staronovým predsedom kulpínskych vinárov je Michal Dovičin (stojí)

Po obchôdzke vinohradu kulpínsky spolok vinárov mal na rybárskej chatke v Kulpíne svoje výročné a volebné zasadnutie. Prítomných členov spolku a hostí privítal predseda Michal Dovičin. Súvahu činnosti v správe o práci sprítomnil tajomník vinárskeho spolu Radoslav Kolarski.

Podobne ako aj roky minulé ústredným podujatím Spolku vinárov a vinohradníkov Kulpín bola Veľká noc v Kulpíne, čiže prehliadka a degustácia vzoriek vína a údených klobás. Vlaňajší rok bol vhodný pre pestovateľov viniča, rod bol bohatý a kvalita vína dobrá. Finančnú správu vypracoval pokladník Michal Miškár a z nej vyplýva, že spolok hospodáril veľmi dobre. V mene dozornej rady pozitívne celkovú činnosť spolku vyhodnotil Milovan Đogo.

Výročná a volebná schôdza v miestnostiach rybárskej chatky

Výročná a volebná schôdza v miestnostiach rybárskej chatky

Vo volebnej časti schôdze na predsedu spolku navrhli jedného kandidáta, doterajšieho predsedu kulpínskych vinárov Michala Dovičina, ktorého aj jednohlasne zvolili na nadchádzajúci dvojročný mandát. Výkonná rada zostala v doterajšom zložení, iba do jej radov ako nový člen pribudol mladý kulpínsky vinohradník Branislav Kuštra. Dozorná rada doteraz mala dvoch členov a novým tretím členom sa stal Jovan Aleksić. Záverom tajomník R. Kolarski prečítal plán práce a finančný plán na tento rok. Členovia navrhli do plánu zaradiť aspoň jeden spoločný výlet členov združenia.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs