Na financovanie práce NRSNM 18,4 milióna din

15.feb 2016

Na financovanie práce NRSNM 18,4 milióna din

Suzana Paunovićová (Foto: Tanjug)

Suzana Paunovićová (Foto: Tanjug)

Podľa slov riaditeľky Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzany Paunovićovej na financovanie národnostných rád z republikového rozpočtu je vyčlenené 245 miliónov dinárov, z čoho pre NR Slovákov viac ako 18 miliónov.

Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny, ako najpočetnejšia národnostná menšina, bude mať k dispozícii 61 miliónov din, rómska NR 22, 1 milióna din, NR Rusínov 9, 2 milióna din, NR Rumunov 13, 3 milióna din, zatiaľ čo pre NR Slovákov vyčlenili 18, 4 milióna dinárov.

Albánska NR 13, 1 milióny din, chorvátska 13 miliónov din, aškalijská 3, 6 milióny din, bulharská 7, 7 milióna din, bunjevská a macedónska po 7 miliónov din, vlašská 7, 5 milióna din, česká štyri milióny din, grécka 3, 6 milióna din, egyptská 3, 7 milióna din, nemecká a slovinská po 4, 1 milióna din, ukrajinská 4, 6 milióna din a čiernohorská 7, 7 milióna din.

Na stretnutí s predstaviteľmi národnostných rád, ktoré sa uskutočnilo v piatok, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová pripomenula záväzok predloženia finančnej správy a prítomní mali možnosť vyjadriť sa o svojich plánoch na nadchádzajúce obdobie.

Jasmina Pániková

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs