KYSÁČ: Myslia na zdravie spoluobčanov

28.mar 2020

KYSÁČ: Myslia na zdravie spoluobčanov

Aj v Kysáči život plynie v súlade so situáciou týkajúcou sa koronavírusu, núdzovej situácie, opatrení Vlády Srbska a odporúčaní Miestneho spoločenstva Kysáč.

Odporúčania Miestneho spoločenstva sú, pravdaže, v súlade s opatreniami vlády a vzťahujú sa na zodpovedné správanie v prvom rade voči sebe, ale i k svojim najbližším a k okoliu, a to je ohraničenie pohybu, stretávaní a zoskupovania. Aj na ohraničenie pohybu rodičov, teda starších spoluobčanov ale i detí, lebo tie nie sú na prázdninách, ale ide o vážnu opatrnosť. V prosbe spoluobčanom z MS napomínajú, že je izolácia nevyhnutná ako i to, aby Kysáčania situáciu pochopili vážne a pridržiavali sa hygienických opatrení, ktoré majú prispieť k zabráneniu ďalšieho šírenia vírusu.

Inak v Miestnom spoločenstve sú denne, od 7. do 16. hodiny, pri telefóne k službe občanom, tak zamestnanci Miestneho spoločenstva a Miestnej kancelárie ako i komisár a zástupca komisára pre Civilnú ochranu Ján Marčok a Ján Pálik. Hlásia sa im najmä starší spoluobčania, ale i dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť tým, ktorým je pomoc hlavne v zásobovaní  nevyhnutná.

Kontaktovať ich možno telefónom na čísla 021/827-063 a 021/827-011, ale aj prostredníctvom mejlovej adresy vanredno.kisac@gmail.com. Ako zo štábu CO v Kysáči oznamujú, poľnohospodári, ktorí nevyhnutne musia obrobiť svoje polia a teda sa pohybovať aj v období medzi 17.00 a 5.00, môžu podať požiadavku na schválenie pohybovania, a to Správe pre ochranu bylín prostredníctvom elektronickej požiadavky, dostupnej na internetovej adrese http://agromere.registar-uzb.rs/, alebo to môže urobiť telefonicky na číslo 064/88-18-449. V prihláške je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo osobného preukazu a adresu, z ktorej sa bude pohybovať v uvedenom čase. Tiež číslo poľnohospodárskeho majetku (BPG), lokalitu, kde sa budú vykonávať agrotechnické opatrenia, ako i obdobie a deň, kedy sa pôjde do poľa.

Občania si, hlavne v predpoludňajších hodinách, zaobstarávajú nevyhnutné lieky a potraviny, aby sa už v popoludňajších hodinách uchýlili do svojich domov, nielen preto, že sa to odporúča, ale aj preto, aby zachránili vlastné, ale i zdravie najbližších. Autobusová a vlaková preprava sú prerušené, nuž sa tí, čo potrebujú cestovať do Nového Sadu prepravujú autami alebo taxíkmi. Ani kysáčsky trh od nedele 22. marca viacej nepracuje podobne ako nerobia ani pohostinské objekty.

Ináč od prvého dňa núdzového stavu občanom k dispozícii sa ponúkli i členovia Dobrovoľného hasičského spolku Kysáč. Nateraz štyria obsluhujú hlavne svojich susedovcov, ale aj iných, čo sa im ohlásia. Pomáhajú tým spôsobom, že namiesto nich odchádzajú do predajní a lekárne, ale aj upozorňujú starších, aby sa nepohybovali po uliciach. V Miestnom spoločenstve si vybavili povolenia, aby sa mohli pohybovať aj počas zákazu vychádzania, čo bude zvlášť dôležité ak sa opatrenia ešte zostria.

V sobotu 22. marca kysáčski hasiči mali mať výročné zasadnutie, ktoré je odložené, ako i všetky iné požiarnické aktivity. Ako hovorí Vladimír Zaťko, ktorý je v čele kysáčskych požiarnikov, nateraz 16 hasičov prihlásili na výpomoc do krízového štábu Nového Sadu. Záujem hasičov bol omnoho väčší, ale toho času v meste nie je potreba za väčším počtom dobrovoľníkov z radou hasičov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs