IN MEMORIAM: Za Jánom Struhárom (1934 – 2020)

27.mar 2020

IN MEMORIAM: Za Jánom Struhárom (1934 – 2020)

Dnes, vo veku 86 rokov, umrel novinár Ján Struhár.

Ján Struhár sa narodil 10. januára 1934 v Erdevíku, kde skončil základnú školu, gymnázium v Báčskom Petrovci a štúdium práva absolvoval na Výššej správnej škole v Novom Sade. K rozhlasovému mikrofónu sa prvýkrat dostal v roku 1958 po úspešnom absolvovaní previerky hlasových a výrazových kvalít, ktoré sa v tom čase ešte záväzne praktikovali, a do trvalého pracovného pomeru v Novosadskom rozhlase vstúpil v roku 1963, kde najprv pôsobil ako hlásateľ a od roku 1970 aj ako novinár. V roku 1975 sa začalo s prípravou televízneho vysielania v slovenskom jazyku a vtedy vznikla spoločná redakcia pre rozhlasové a televízne vysielanie, v rámci ktorej pôsobil aj Ján Struhár ako redaktor vysielania. Svoju profesionálnu činnosť formalne ukončil v roku 1996, keď z funkcie hlavného a zodpovedného redaktora Slovenskej TV Nový Sad odišiel do dôchodku.

Ján Struhár bol dlhé roku aktívnym členom Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika. Spolu s manželkou Jarmilou (umrela v roku 2018), ktorá tiež vykonávala funkciu predsedníčky MOMS v Novom Sade, sa podieľal na príprave monografie k 20. výročiu novosadských matičiarov Na krídlach jubilea.

Ján Struhár

Počas svoje dlhej a plodnej kariéry Ján Struhár bol dvakrát vymenovaný do funkcie hlavného a zodpovedného redaktora TV Nový Sad – program v slovenskom jazyku. Bol dvojnásobným nositeľom ceny Svetozara Markovića – Tozu, Spolku novinárov Vojvodiny, plakety RTV Nový Sad a radu iných uznaní. Za dlhoročnú prácu v matičnom živote (ako predseda MOMS Nový Sad) dostala sa mu hodnosť čestného člena Matice slovenskej v Srbsku.

(zdroj: ÚKVS)

Rozhovor s Jánom Struhárom, pri príležitosti jeho osemdesiatke, si môžete prečítať tu.

Česť jeho pamiatke!

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs