Kysáčski poľnohospodári rovnali cesty

18.máj 2018

Kysáčski poľnohospodári rovnali cesty

Dnes o ôsmej ráno kysáčski poľnohospodári začali s rovnaním poľných ciest. Akcia trvala do 12. až 13. hodiny a vo večerných hodinách sa usilovní účastníci akcie zoskupili pri chutnej večeri.

Dohovor pred akciou

Hluk traktorov bolo v dedine počuť od samého ráno, už po takej 7. hodine. Každý poľnohospodár sa s traktorom a prívesnými strojmi ponáhľal na jedno z miest určených na začiatok akcie. Po kratšom dohovore sa skupinky traktorov pustili do práce a za sebou nechávali upravené poľné cesty.

Akcia trochu meškala

Ako hovorí Vladimír Peťkovský, predseda Klubu poľnohospodárov, minulé roky akciu rovnania poľných ciest realizovali trochu skorej. Tentoraz pre nepriaznivé podmienky akcia trochu meškala. Počkali, aby všetci zakončili sejbu a potom čakali aj na spŕšky, aby cesty neboli veľmi suché.

Plánovanie v rámci skupiny

Z jeho slov zisťujeme, že sa dnes v akcii zúčastnili 84 ľudiapracovalo sa na 76 traktoroch. Dokopy upravili takých 250 kilometrov poľných ciest, podobne ako aj v minuloročných akciách. Mali aj finančnú pomoc súkromného poľnohospodárskeho podniku ako i majstrov, ktorí boli prichystaní poskytnúť tak mechanické ako i opravy pneumatík.

V akcii

Po akcii sú poľnohospodári spokojní s urobeným, cesty sú kvalitne upravené a pekne porovnané. Konštatovali to aj pri paprikáši, ktorý im uvaril klubový kuchár Pavel Kováč s pomocníkmi.

V aktivitách Klubu poľnohospodárov, podľa slov predsedu Peťkovského, bude teraz kratšia prestávka. Po žatve plánujú pokračovať s navážaním zeme a dovtedy sa každý bude venovať svojim naplánovaným prácam.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs