Lístok na malý spoločenský večer

22.jan 2013

KNIHY

 

(Viera Benková: Plášť bohyne. Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska. Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Srbsku – Nadlak : Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, 2012)

 

Nemôžeme a ani nemusíme vedieť všetci všetko a o všetkom. Ale keď nejaká situácia v náznakoch dostane neskôr pred nami hmatateľnú podobu, tak to človeka poteší. Pred rokom v časopiseckom čete Etely Farkašovej a Dagmar Márie Anoca Na veci sa treba pozerať aj ženským okom pri zmienke o vzťahoch medzi slovenskou literatúrou v Rumunsku (resp. Vojvodine) a na Slovensku a o zatiaľ vydaných spoločných antológiách nás zaujala vyhláška rumunskej spisovateľky: „Zrodila sa už aj iniciatíva so ženskou poéziou, uvidíme, či sa nájde pochopenie pre takýto projekt.“

Rok ubehol ako voda a do rúk sa nám priamo od editorky Viery Benkovej dostal 280-stranový Výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska pod tajomným, ale skvostným názvom Plášť bohyne. Ako náplasť na tichú ženskú zvedavosť. Tak predsa sa to pochopenie našlo… Ale editorka v úvodnom príhovore spomína i „dlhý krok od sna k realizácii vyhliadnutého výberu“, aj dilemy a otázky, ktoré prezrádzajú i neľahkú cestu k pochopeniu u vydavateľa. Našťastie tento ženský titul za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj ako 3. zväzok vo svojej edícii Matičné súzvuky vydala Matica slovenská v Srbsku z Báčskeho Petrovca v spolupráci s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku v Nadlaku.

Keďže pri výbere autoriek zaradených do tohto výberu rozhodoval iba vlastný vkus zostavovateľky V. Benkovej, otvárame ho tak trochu s ostychom, akoby to bola jej vlastná zásuvka. Posmeľuje nás však ženská zvedavosť, ženské právo nakuknúť aj do priateľkinej kabelky, aj od editorky ponúknutý kľúčik od šuflíka. A v tej zásuvke: 195 básní 23 poetiek zoradených časovo – teda od debutu najstaršej zvolenej autorky po nástup tej najmladšej. Niet predelu podľa ich materských krajín, podľa tematiky, žánrového zaradenia – všetky sú spolu v jednom kole, aj keď si editorka už pri koncipovaní výberu bola vedomá rozdielnosti vo vývoji literatúr v regiónoch z Dolnej zeme a na Slovensku. Predsa s potešením zisťuje, že všetky autorky čerpajú z tej istej jazykovej studničky slovenčiny a v mnohom sú si vraj blízke a podobné. Tú radosť iste pocíti pri čítaní tejto knihy aj každý čitateľ a nevdojak si ich všetky predstaví na nejakom spoločnom literárnom večierku… „Poslala som ti včera list / ktorý sa mi dnes vrátil“ (L. V. Gavorníková), „nie vždy sa udeje / zázrak / fazuľového zrna, / alebo aspoň / nie vždy / si jeho svedkyňou“ (E. Farkašová), „Dostala som chuť / na malý spoločenský večer; / len pre vybranú spoločnosť. / Na dvere vešiam ceduľky: / Nerušiť! / Nie sme doma. / Spíme a maľujeme! / … Zatvorené pre všetkých!“ (T. Lehenová). Len tešiť nás môže, že pre všetkých potenciálnych čitateľov vstup do tejto vybranej spoločnosti zatvorený nie je.

Výber autoriek a ich konkrétnych básní ani náhodou nemienime spochybňovať (Ukážky z tvorby V. Benkovej do antológie vybrala D. M. Anoca.), lebo našej najpoprednejšej poetke absolútne dôverujeme. Vašej pozornosti odporúčame i editorkino stručné zoznámenie sa s každou „vyvolenou“ autorkou a poznámku D. M. Anoca o výtvarnej tvorbe Márie Štefankovej. Je to prvá slovenská akademická maliarka v Rumunsku, neúnavná kultúrna aktivistka a pritom sa venuje maľbe, grafike, exlibrisu, knižnej ilustrácii, aplikovanej tvorbe. Práve táto dáma dotvorila antológiu Plášť bohyne o výtvarnú zložku. Jej čierno-biele ilustrácie sú tiež nadčasové a plne korešpondujú s ponúknutými veršami.

Slovom, ide o príjemné, oddychové, nielen ženské čítanie a veríme, že sa v tejto vybranej dámskej spoločnosti každý záujemca bude cítiť dobre.

A. Francistyová

 

Autorky pod Plášťom bohyne

Do antológie sa dostali tieto poetky: Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Anna Svetlíková, Anna Dudášová, Viera Benková, Mila Haugová, Hana Košková, Etela Farkašová, Mária Litavská, Mária Fazekašová, Zlata Matláková, Dagmar Mária Anoca, Margita Dobrovičová, Dana Podracká, Anna Ondrejková, Mária Bátorová, Viera Prokešová, Taťjana Lehenová, Ivica Ruttkayová, Anna Rău-Lehotská, Katarína Hricová, Eva Fábiánová, Anna Karolína Dováľová a Miroslava Dudková.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs