Malá dedinka − malé i možnosti

13.jún 2013
Janko Topoľský

Janko Topoľský

O Ľube sa stále hovorí ako o malej idylickej dedine na južných svahoch Fruškej hory. V nej sú iba dva obchody, len jedna či dve krčmy, ale zato až štyri kostoly: evanjelický (najnovší v celom Srbsku), pravoslávny, katolícky a baptistický. Od predposledného po posledné sčítanie počet obyvateľov klesol asi o 30 duší, povedal nám úvodom rozhovoru Janko Topoľský, donedávna predseda Rady Miestneho spoločenstva Ľuba. Oproti budove základnej školy, do ktorej chodia len žiaci nižších ročníkov (starší odchádzajú za výučbou do Erdevíka), a ktorých je čoraz menej, je Dom kultúry, centrum spoločenského života. Vlani na ňom vymenili staré okná, tohto roku tam zariadili Komunitné centrum, tu sídli Miestne spoločenstvo a pošta, donedávna aj miestna kancelária. V kultúrnom dome občas členky miestneho združenia žien alebo futbalový klub usporiadajú tanečnú zábavu, tu bežia kultúrno-umelecké programy pri príležitosti podujatia Etno deň, ktoré sa prednedávnom úspešne uskutočnilo druhý raz zaradom, a kedysi fungovalo aj kino. Idylu „zo začiatku filmu” narúša známa pravda: malé prostredia spravidla trápia veľké starosti…

− Keby ste nám najprv povedali, čím sa živia občania Ľuby…

− Ľubania sa zaoberajú výlučne poľnohospodárstvom a dobytkárstvom, čiže mliekarstvom. Pestujú tradičné kultúry: kukuricu, pšenicu, slnečnicu, jačmeň, sóju; pôda nie je vhodná pre cukrovú repu a zeleniny. Jednotlivci naposledy využívajú subvencie, ktoré poskytuje rezortný pokrajinský sekretariát a začínajú pestovať vinič. Žiaľ, ľudia nám postupne odchádzajú na Slovensko, z času na čas i celé rodiny. Najčastejšie pre nedostatok pracovných príležitostí odchádzajú na zárobky, a to prevažne príslušníci tzv. strednej generácie. Či sa vrátia, alebo nie, to nevieme; tí mladší sa akiste nevrátia, takže dedina starne a pribúdajú prázdne domy… Okrem domácností, ktoré majú v maštaliach dve-tri kravy, sú aj štyri väčšie farmy, ktoré majú po 40 − 50 dojníc.

− Ako je riešený odbyt mlieka?

− Farmári podpísali zmluvy s Imlekom v Šíde, každý deň odovzdajú mlieko a každý mesiac zaň dostanú peniaze, čiže môžu celkom slušne zarobiť.

− Sú v osade aj remeselníci?

− Remeselníci už nie sú, až na jedného kováča na dôchodku, lebo by neobstáli v dôsledku skutočnosti, že naša dedina je malá a teda nemali by nadostač práce. Z toho dôvodu podaktorí majstri pracujú doma na čierno… Chcem dodať, že si sľubne počínal aj Rybník Belan, ibaže ekonomická kríza a klesajúca životná úroveň u nás neprispieva k turistickým pokusom.

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT SA PREBÚDZA

− Ľuba je multietnická a krášli ju súdržnosť obyvateľov…

− Slovákov je asi štyridsať percent, približne po dvadsať percent je Srbov a Chorvátov a zvyšnú časť tvoria príslušníci ostatných etnických spoločenstiev. Nikdy sme tu nemali medzinacionálne roztržky a nedorozumenia. Všetko robíme spolu a navzájom sa uctievame. Urobili sme i nové Komunitné centrum a naposledy sme dostali aj 3 000 eur na obstaranie nábytku a počítača, aby centrum mohlo fungovať. Bude ho viesť pani Daniela Ďurašová, ktorá zároveň bude edukovať ľudí, t. j. učiť mladších, ale aj starších práci s počítačom, tiež písať projekty. Prednedávnom som bol v Česku, odkiaľ sme získali donáciu pre tri školy − v Ľube, Sote a Molovine − taktiež na kúpu počítačov.

− Ako funguje spoločenský život v Ľube?

− Už niekoľko rokov tu úspešne pôsobí Slovenský spolok žien Ľuba. Je tu tiež Futbalový klub Jednota, Poľovnícke združenie Fazan a najnovšie aj združenie Sremački spomenar. Založili ho ľubské deti, ktoré s minimálnou pomocou starších spoluobčanov zariadili pekný etno dom. Bol obnovený aj Miestny odbor Matice slovenskej, ale už nepôsobí… Inak máme aj dobrých včelárov, nemajú však vlastný spolok, ale sú členmi erdevíckeho združenia.

KOMUNÁL HAPRUJE

− Poďme ku komunálnym témam: pred dvoma rokmi ste začali robiť vodovod, niekde to však uviazlo…

− Roku 2011 sme odštartovali projekt vodovodu. Jedna časť je urobená, a to uličná sieť. Fond pre kapitálne vklady poskytol na tento účel 5,8 milióna dinárov. Ďalšiu fázu výstavby prerušila kríza a čosi sa stalo aj s peniazmi…

− Stále je nedokončený dom smútku. Prečo?                         

− Konečné slovo ohľadne domu smútku povie súd. Nakoľko je mi známe, vykonávateľ prác bude povinný vrátiť peniaze, ktoré zobral a prácu nedokončil.

− Ako počuť, predsa sa dačo posunulo dopredu aj na komunálnom pláne: vraj skládka odpadu už netrápi Ľubanov…

− Doteraz všetky miestne spoločenstvá na území obce mali vlastné, možno povedať „divé” depónie. Na základe uznesenia Obce Šíd je tomu už dva roky, čo Verejný komunálny podnik Standard zo Šídu odváža smeti z našej osady každý pondelok a divé depónie už neohrozujú občanov.

− Sú všetky cesty v uliciach asfaltové?

− Áno. Roku 2012 sme novou vrstvou asfaltu „natreli” dve ulice, Fruškohorskú a Masarykovu. Rok predtým sme urobili tvrdú cestu v chotári, dĺžky 1,7 kilometra smerom k Viziću; prostriedky na tento účel − 2 milióny din – zabezpečil Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo. Chodníky sú už staré, takže sme vlani vo Fruškohorskej ulici urobili 204 metrov nového chodníka. Vyfinancovalo to Miestne spoločenstvo v rámci svojich možností. Tie sú obmedzené, keďže samozdanenie v Ľube je nízke a prostriedkov málo.

− Plyn a kanalizáciu zatiaľ nemáte…

− Nemáme, ale na zavedení plynu sa pracuje nielen v Ľube, ale na úrovni Obce Šíd. Na kanalizáciu si zrejme počkáme dlhšie, jednak preto, že ide o veľmi veľkú investíciu, ako i preto, že pre občanov Ľuby najväčší problém je stále kvalitná voda. Tunajšie domácnosti majú vlastné studne, tie sú však pomerne plytké a voda v nich nevyhovuje štandardom, je to tzv. technická voda nevhodná na pitie. Občania na pitie používajú vodu z verejnej studne na okraji parku v centre Ľuby.

Juraj Bartoš

DEDINA BEZ RICHTÁRA

Ešte 16. apríla vypršal mandát Rade Miestneho spoločenstva Ľuba v čele s jej predsedom Jankom Topoľským. Politické trenice „na vyššej úrovni” spôsobili, že (aj) Ľuba dočasne zostala bez richtára. Namiesto neho Zhromaždenie obce Šíd vymenovalo trojčlenné koordinačné, t. j. volebné teleso v zložení: Vlatko Ruman (Socialistická strana Srbska), Mirko Belan (Srbská pokroková strana), Milan Stanojević (Strana združených penzistov Srbska).

Voľby do Rady MS Ľuba sa budú konať 21. júna 2013.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs