Maratónska rozprava

23.máj 2013

Najdlhšia bežecká disciplína sa dá zdolať za trochu viac ako dve hodiny. Rozprava o prvom bode rokovacieho programu na májovom zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica bola však viac než maratónska. Trvala tri hodiny a dvadsaťpäť minút! Výborníci rokovali (na návrh výborníckej skupiny LDP) o Návrhu deklarácie o ochrane ústavných a zákonných práv Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Z hlasovania na zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica

Z hlasovania na zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica

Vládnuca koalícia a opozícia v úvodnom bode chvíľami triafali do čierneho, častejšie však tesne vedľa alebo úplne mimo. Zvolení zástupcovia ľudu používali „bodyčeky“ a „krosčeky“, dovolené i nedovolené zákroky. Debata občas zašla až tak ďaleko, že sa jeden výborník vládnucej koalície opýtal prítomných, či sa diskutuje o deklarácii, alebo o operácii, keďže okrem iného bolo reči aj o spomínanom lekárskom zákroku. Opozičníci mali na predchádzajúcich zasadnutiach neraz poznámku, že lokálna televízia nenakrúca celý priebeh rozpravy v obecnom parlamente. Na tomto zasadnutí kameraman bol prítomný takmer do sedemnástej, keď sa maratónska schôdza skončila.

V rozprave o spomínanej deklarácii sa občas skloňovalo meno Bojana Pajtića, predsedu vlády AP Vojvodiny. Tak Miroslav Krišan, predseda Obce Kovačica, podčiarkol, že Pajtić mal a má zmysel pre rozvoj lokálnej samosprávy a že by bez jeho pochopenia mnohé kapitálne investície zrealizované vo Vojvodine v posledných rokoch zostali bokom. Z predstaviteľov opozície sa v rozprave viackrát zúčastnil Zoran Savanov zo Srbskej pokrokovej strany (SNS). Zdôraznil, že SNS je za autonómiu, ale v rámcoch Srbska a že rozpravou o schválení tohto dokumentu sa „odbočuje od pálčivejších problémov v spoločnosti, ktorých je veľa“.

Prvý bod a ďalších deväť bodov rokovacieho programu zhromaždenie schválilo väčšinou hlasov. Do komisie pre vymenovanie riaditeľov verejných podnikov v Obci Kovačica vymenovali Máriu Benkovú-Hriešikovú, Zdenka Sokola a Dušanku Trajkovićovú. Debatovalo sa i o programoch práce verejných podnikov (VP Naš stan, VP RTV Obce Kovačica, VP Relax a VKP Elán – všetci so sídlom v Kovačici, ako i verejných komunálnych podnikov z Padiny, Debeljače, Crepaje a Uzdinu).

Na poznámku výborníkov zastávajúcich mienku opačnú od mienky výborníkov z vládnucich strán, že sú „všetci riaditelia ustanovizní a podnikov členovia Demokratickej strany“, odpovedal Goran Bobić (výbornícka skupina DS), ktorý uviedol po troch riaditeľov základných škôl a domov kultúry, ako i riaditeľa gymnázia, ktorí nie sú členmi Demokratickej strany, hoci nevylúčil možnosť, že sú jej sympatizantmi.

V pokračovaní sa najviac debatovalo o Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax. Výborník opozície Ján Paul (Slovenská strana) vyjadril mienku, že je vzhľadom na počet zamestnaných v Relaxe stále málo turistov, ak by sa prepočítali dni v roku a celkový zárobok či počet cezpoľných hostí. Lászlo Vidač v mene koalície pri moci prízvukoval, že je PRS Relax a rozvoj cestovného ruchu v Obci Kovačica jedným zo strategických cieľov Obce Kovačica, keďže sa v minulosti stávalo, že turisti podniknú návštevu kultúrno-historických pamätihodností v mestečkách obce bez toho, aby sa pristavili a dlhšie pobavili na niektorom podujatí, a tak minuli viac peňazí.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs