Padina

23.máj 2013

Spolok žien z Padiny si v roku 2013 pripomína dve veľké jubileá − 90 rokov od založenia prvého ženského združenia a 10 rokov od obnovenia činnosti. V tomto jubilejnom roku okrem tradičných podujatí, ako sú výstavy, tortiáda, jarmok umenia, tekvicová zábava, súťaž v prednese poézie a prózy a iné 17., 18. a 19. mája realizovali Dni otvorených dverí. Pri tej príležitosti pozvali spoluobčanov, aby sa prišli zoznámiť s prácou spolku, pozrieť si výstavu bábik, bohatú fotodokumentáciu, ako i texty z novín o činnosti. Predávali tradičné padinské herovky, ktoré na tvári miesta pripravovali, ako aj rôzne iné zákusky, ktoré ženy schystali doma. Podujatie prebiehalo v Dome kultúry a zároveň bolo aj výzvou na začlenenie sa do spolku.

Ružena Kraticová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs