KONFIRMÁCIA V BÁČSKEJ PALANKE

23.máj 2013

21palankaKonfirmandi

KONFIRMÁCIA V BÁČSKEJ PALANKE. V nedeľu 19. mája, vo Svätodušnú nedeľu (na Turíce) mladí konfirmandi slávnostne potvrdili svoju krstnú zmluvu, a tým boli prijatí za dospelých členov Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, keď po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Štyria konfirmandi Anastázia Kollárová, Boris Chrček, Samuel Kolár a Dávid Fodora ukázali, čo sa v rámci príprav naučili z náboženstva a dejín cirkvi. Konfirmačnú slávnosť za hojného počtu prítomných veriacich, rodičov, starých a krstných rodičov konala zborová farárka Jasmina Kotasová-Medveďová. Do palanského cirkevného zboru ich privítal dozorca Michal Ruman a do zborovej mládeže ich pozvali Michal Belička a Andrej Hložan.

E. Hložanová

Foto: Andrej Medveď

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs