Matičiari z Vojvodiny v Košiciach

11.júl 2013
Matičiari z Vojvodiny v spoločnosti riaditeľa Krajanského múzea Mgr. Daniela Zemančíka (tretí sprava)

Matičiari z Vojvodiny v spoločnosti riaditeľa Krajanského múzea Mgr. Daniela Zemančíka (tretí sprava)

SVETOVÉ STRETNUTIE SLOVÁKOV A MATIČNÝ SVETOVÝ FESTIVAL SLOVENSKEJ MLÁDEŽE V KOŠICIACH

V Košiciach – metropole východného Slovenska a Európskom hlavnom meste kultúry 2013 – od 4. do 7. júla prebiehalo Svetové stretnutie Slovákov a Matičný svetový festival slovenskej mládeže. Tohtoročné matičné podujatie sa nieslo v znamení 150. výročia založenia Matice slovenskej, ako aj 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko a 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Programové obsahy boli skutočne náročné: od vedeckých konferencií, po kultúrne podujatia, akými sú výstavy, koncerty a divadelné predstavenia domácich a krajanských súborov. Najväčšiu pozornosť však upútali vystúpenia domácich folklórnych súborov a súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. Vojvodinských Slovákov dôstojne reprezentovali súbory KUS Zvolen z Kulpína a Krajan – Vojvodina, ako aj kysáčski divadelníci – všetci mali viac vystúpení v Košiciach a v mestách košického a prešovského kraja.

Toto matičné podujatie spoločne navštívili aj matičiari z MOMS Kysáč a MOMS Nový Sad: Rastislav Surový, Ján Slávik, Jarmila Struhárová, Michal Hyža, Ján Cicka, Ján Struhár, Martin Klátik, Pavel Ďuriš a novinárka Andrea Speváková, ktorí si okrem programov pozreli aj pamätihodnosti Košíc, stretli sa s riaditeľom Krajanského múzea MS Mgr. Danielom Zemančíkom a domácimi a zahraničnými účastníkmi Svetového stretnutia Slovákov.

J. Struhárová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs