ŽENY V AKCII

11.júl 2013

28ckpetrovec

ŽENY V AKCII bol názov 1. ročníka malej kultúrno-športovej olympiády, ktorá prebiehala od 21. do 23. júna v organizácii Únie žien Slovenska okresnej organizácie v Spišskej Novej Vsi. Na podujatí sa zúčastnili aj členky Spolku žien z Padiny (na snímke) v čele s predsedníčkou Elenkou Haníkovou, ktoré rovnoprávne súťažili v športovych disciplínach (prekážkový beh v dĺžke 20 m, štafetový beh s loptičkou na lyžici, hod loptičkou na cieľ, Záhadná cesta − chôdza zadom po švihadle so zrkadlom v ruke), vyskúšali sa v pohybových aktivitách, ako zumba a aerobik a v kultúrnych aktivitách (spev, prednes poézie, prózy, ukážka divadelnej inscenácie, vedomostný kvíz, súťaž v zručnosti − šľahanie vaječného bielka do peny). Prvý ročník malej športovo- kultúrnej olympiády je pripravovaný v rámci Európskeho roka občianskej aktivity, Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, posolstva olympiády z roku 2012, 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 150. výročia založenia Matice slovenskej s cieľom rozvoja osobnosti ženy a obnovy vzájomných kultúrno-spoločenských vzťahov.                                                                                   

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs