Matičný večierok v Šíde

30.nov 2016

Matičný večierok v Šíde

„Na dnešný deň pred 71. rokom Slováci v Šíde založili svoj Miestny odbor Matice slovenskej v Juhoslávii“, ozrejmil na úvod večierka matičiar a jeden z jej bývalých predsedov Stanislav Stupavský.

Predsedníčka MOMS Nataša Kolárová

Predsedníčka MOMS Nataša Kolárová

Večierok venovaný MOMS Šíd odznel včera večer v kostole Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde. Hosťom večierka bol Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca.

Aktuálna predsedníčka šídskeho MOMS Nataša Kolárová na úvod pozdravila prítomných matičiarov, spolkárov a cirkevníkov, lebo ako uviedla „tuná sme malá hŕstka Slovákov a držíme pokope a spoločne účinkujeme vo všetkých združeniach v zachovaní slovenského povedomia.“ Túto skutočnosť v pozdravnom príhovore potvrdila i dozorkyňa cirkevného zboru Zuzana Stupavská.

Kronikár Stanislav Stupavský

Kronikár Stanislav Stupavský

Erudovaný miestny kronikár Stanislav Stupavský v krátkosti ozrejmil, že roku 1945 novozaložený matičný odbor dal dokopy horúce hlavy dovtedy rozhádaných šídskych Slovákov a vo svojom prvom období MOMS pracoval štyri roky.

Matičiari svoj odbor zase obnovili roku 1994 a odvtedy pracujú na úsekoch života, ktoré nekryje Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota.

Predovšetkým im záleží na kvalitnom lokálnom, regionálnom a menšinovom informovaní, na zachovaní jazyka a menšinového školstva.

Komorný zbor Musica viva

Umelecká časť večierka patrila speváčkam a spevákom z Báčskeho Petrovca. Členovia Komorného zboru Musica viva pre šídske obecenstvo prichystalo koncert pozostávajúci z upravených ľudových, hymnických a duchovných piesní. V tom predsavzatí im dopomohla aj sólistka Ľudmila Berediová-Stupavská a klavirista Vladimír Kováč.

 

Večierok sa ukončil matičnou hymnou Po nábreží, ktorú spoločne zaspievali všetci prítomní na spomienkovom večierku.

Po nábreží... spievaná zo srdca

Po nábreží… spievaná zo srdca

Ku krásnemu večierku matičiarom v Šíde gratulovala predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, ktorá im odovzdala aj balíček kníh.

O príjemných pocitoch z pekného večierka sa verejne vyjadril aj predseda Zhromaždenia obce Šíd Velimir Ranisavljević. Večierka sa zúčastnili aj dvaja kňazi – domáca farárka Olina Kolárová a novozvolený petrovský farár Ján Vida a v mene spolku Jednota jej predsedníčka Blaženka Dierčanová.

Večierok pokračoval aj v nasledovných hodinách spoločenským posedením vo vedľajších miestnostiach.

Správna rada šídskeho MOMS sa rozhodla do budúcna tento deň – 29. novembra – usporadúvať ako svoj matičný deň.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs