Rozličnosť jesenného upratovania

1.dec 2016

Rozličnosť jesenného upratovania

Koncom novembra a začiatkom decembra, keď Celziove stupne čoraz častejšie bozkávajú bod mrazu, pod dozorom slnka vychádzame do ulíc upratať svoje priedomia. Uvítať adventné obdobie, pre ktoré je príznačné duchovné „upratovanie“ vo vlastných srdciach.

© Nikola Petkov

© Nikola Petkov

Prispieť k naplneniu poslania adventných týždňov, ale aj života vôbec, – pri ktorom potreba po pokojnom prežití každého dňa rastie s každým novým ránom – môžeme rôznymi spôsobmi. Môžeme si napríklad skrášliť pohľad z domu na ulicu, a to tak, že odpraceme jesenné listy, ostriháme vyschnuté konáre stromov.

Niektorí ľudia však aj pri tejto činnosti, vedome či nevedome, znečisťujú vlastné okolie, keď spaľujú suché lístie a trávu na otvorenom. To nie je v súlade s  postulátmi ochrany životného prostredia, ani v súlade so Zákonom o ochrane proti požiaru, ktorý zakazuje spaľovanie strniskových zvyškov, odpadkov a iných rastlinných zvyškov na otvorenom. Za porušenie tohto zákonného pravidla, pravdaže, stanovené sú aj peňažné tresty.

Jesenné upratovanie – kultúrne a duchovné

Pri jesennom, resp. zimnom, teda koncoročnom upratovaní mnohí ľudia praktizujú aj „vyčistiť“ spoločensko-politické či kultúrne dvory, v ktorých sa osobne činia. K očiste, čiže doriešeniu nepríjemnej situácie, pre ktorú kulpínsky KUS Zvolen dočasne utíchol – o čom sme písali v našich novinách, prišlo práve počas nedávnych jesenných dní. Možno teda kvitovať, že pred niekoľkými týždňami zvolenovci dokázali najsť spoločný jazyk v záujme vyšších cieľov: pokračovania pestovania a rozvíjania kultúrnych tradícií v tejto dedine. Ukázali, že je možné dopracovať sa ku kompromisu, ponechávajúc aj možnosť pre budúcu spoluprácu dvoch „znepriateľených“ strán. Časom. No už teraz v kulpínskom spolku znovu otvorili dvere dokorán a vítajú tanečníkov, spevákov, divadelníkov, ochotníkov v každom zmysle slova. Vítajú kultúru!

Do tretice, v tematickom opuse upratovania sa nám nanútila téma duchovného upratovania. Predvianočné obdobie nás priam vábi, aby sme  vrhli samopoznávacie svetlo do vlastnej duše. Veď poriadok vo vlastnej duši, vyrovnanie sa s vnútornými démonmi je základnou podmienkou, aby sme svojou spoločenskou činnosťou a aktivizmom prispeli k budovaniu lepšej budúcnosti. Tento proces v ľudskom živote môžeme vnímať ako katarziu, príznačnú pre divadelnú tragédiu, teda očistu od vášní, emocionálne odreagovanie, a zároveň uvedomenie si vlastných hodnôt, životných postojov, citov – svojho miesta v užšom a širšom spoločenstve.

Aj o tom by jesenné upratovanie malo byť, lebo život je cyklický sled udalostí, osudov, emócií, v ktorom platí Senecov výrok, že stať sa dobrým človekom je umenie. Preto si v tieto sviatočné dni pripomíname význam (divadelnej) katarzie. A potrebu po rozličnosti jesenného upratovania.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs