Zasadal kovačický obecný parlament

30.nov 2016

Zasadal kovačický obecný parlament

Na dnešnom 6. zasadnutí Zhromaždenia obce Kovačica 37 prítomných výborníkov prerokovalo 20 bodov rokovacieho programu a z toho najviac času venovalo rozprave o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2016 (tretí doplnkový rozpočet).

Momentka z dnešného hlasovania počas zasadnutia ZO Kovačica

Momentka z dnešného hlasovania na zasadnutí ZO Kovačica

Podľa slov Alžbety Markovej, vedúcej obecného Oddelenia pre financie, zmeny v obecnom rozpočte nastali z dôvodu zmien v štatuse Direkcie pre výstavbu obce Kovačica, ktorá od 1. decembra aktuálneho roku nebude viac indirektným užívateľom prostriedkov z obecného rozpočtu. Celkový rozpočet, vzhľadom na predchádzajúci, je zmenšený zo 734,07 miliónov dinárov na 716, 8 miliónov dinárov, totiž o 2, 35 %, alebo o 17. 270. 000, 00 miliónov dinárov.

Výborníci schválili návrh rozhodnutia o Pláne generálnej regulácie Kovačice, tiež rozhodnutie o zmenách a doplnkoch rozhodnutia o zadlžení obce Kovačica pre kapitálové investície. Okrem toho zelenú dali aj rozhodnutiu o zistení elementov dane na majetok pre územie obce Kovačica, ako i rozhodnutiu o zmenách a doplnkoch Obecnej správy.

V pokračovaní 25-ti výborníci zoskupení okolo vládnucej koalície (opoziční výborníci pred hlasovaním opustili schôdzu) podporili návrh na novú riaditeľku Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, ktorou sa stala Dušanka Petráková z Kovačice a riaditeľom Domu kultúry Mihajla Pupina v Idvore sa stal Idvorčan Svetislav Zakić. Novou členkou Dozornej rady Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax sa stala Radmila Mojinová z Debeľače. Zhromaždenie schválilo aj návrhy na nového člena Spávnej rady DK v Uzdine, ako i členov Školskej rady v ZŠ v Uzdine a jedného člena Rady pre komunálne činnosti, urbanizmus a ochranu životného prostredia.

Radu pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a spoločenské činnosti odteraz budú zastupovať: Branislav Atanacković (predseda) z Crepaje, Lučiano Uce Viorel z Uzdinu (zástupca predsedu), a členovia Aleksandar Simić z Debeľače, Denuc Balan z Uzdinu, Vesna Dudková z Kovačice, Jano Šuľa z Padiny a Živko Zakić z Idvora. Do Rady pre zdravotníctvo a prevenciu chorôb závislosti zvolili Slađanu Savanovovú (predsedníčka) z Debeljače, Katarínu Popovovú (zástupkyňa predsedníčky) zo Samoša, za členov: Tatianu Kotvášovú z Padiny, Tatijanu Savovićovú z Putnikova, Veronu Sabovú z Padiny, Zoranu Lakičinovú z Kovačice a Stanislavu Vujkovićovú z Crepaje. Novými členmi v Rade pre rozvoj a ochranu lokálnej samosprávy sú: Milan Šimšić (predseda) z Debeľače, Drahoslav Meliš (zástupca predsedu) z Padiny, Đerdj Lukač z Debeľače, Srdjan Marjanski z Kovačice, Vesna Žarkovová z Crepaje, Sanja Berešová z Debeljače a Dragan Loćkić z Uzdina.

V Rade pre poľnohospodárstvo a dobytkárstvo sú: Đura Filipović(predseda) z Idvora, Antal Tokai (zástupca predsedu) z Debeľače, Martin Ďuríček z Padiny, Stoja Vasin z Uzdina, Jaroslav Dudaš z Kovačice, Ištvan Mate z Debeljače a Milan Zakić z Idvora. Funkcie členov v Rade pre hospodárstvo, male hospodárstvo a turizmus budú zastupovať Jožef Bodi (predseda) z Debeľače, Živica Bugarski (zástupca predsedu) z Crepaje a členovia Eva Petrášová z Padiny, Miroslav Novakov z Crepaje, Dragan Lukić zo Samoša, Michal Slivka z Padiny a Marinko Velimirović z Debeljače. V Komisii pre rodovú rovnosť sú Daniel Čížik (predseda) z Kovačice, Monika Kotvášová (zástupkyňa predsedu) z Padiny, Jasmina Kerleta z Idvora, Mária Turanová z Padiny a Vesna Nikolićová z Crepaje. Riešenie sporov budú mať na starosti noví členovia komisie: Mihajlo Velimirović (predseda) z Debeľače, Martin Povolný (zástupca predsedu) z Padiny, Virdžika Balan z Uzdina, Nenad Šajn zo Samoša a Srbislav Mladenović z Crepaje.

Na záver dnešného zasadnutia Zhromaždenie obce Kovačica dalo zelenú aj novým členom Komisie pre pripomienky a sťažnosti, ktorými sa stali: Sava Gligorin (predseda) z Debeljače, Damír Benka (zástupca predsedu) z Kovačice, Mariora Stojkovićová z Uzdina, Ondrej Sabo z Padiny a Goran Milojević z Kovačice.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs