Medové podujatie v Lugu

30.jún 2018

Medové podujatie v Lugu

V medovom sládku

Štvrtý ročník podujatia V lipovom chládku a medovom sládku sa dnes konal v Lugu. Organizovali ho Kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Slovenské združenie žien Usilovné včielky z Lugu. Pod lipami sa predstavili včelári a na ihrisku tanečníci a speváci. Našťastie, podujatie iba na krátko prerušil dážď.

Na slávnostnom otvorení podujatia sa prihovorila predsedníčka KUS Mladosť Anna Čelovská. Privítala všetkých prítomných a hostí: 3. sekretárku a konzulku veľvyslanectva Slovenska v Belehrade Barboru Galovićovú, predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú,

Stánok združenia Usilovné včielky z Lugu

predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Annu Chrťanovú-Leskovac, úradujúcu zástupkyňu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny Milinku Chrťanovú, predsedu Rady miestneho spoločenstva Lug Kristiana Urbana a tiež hostí zo Slovenska. Po krátkotrvajúcom daždi, na javisku sa najprv predstavili najmladší, a to škôlkari z predškolskej ustanovizne Včielka v Lugu a žiaci základnej školy Jovana Popovića, ktorých nacvičila vychovávateľka Jarmila Melegová.

Detský folklórny súbor Hájiček z Lugu s choreografiou Na lúke získali 2. miesto na tohtoročnom DFF Zlatá brána

Potom nasledoval program hostí zo Slovenska, z Buzitky. Členovia folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik predviedli tance a spevy zo severozápadného Novohradu.

Prítomní mali možnosť prejsť sa medovými chodníčkami pod lipami, kde vystavovali a predávali med, medové výrobky, ručné práce, či koláče.

Záverom podujatia bol koncert kultúrno-umeleckých spolkov z Buzitky, Erdevíka, Hložian, Šídu a Lugu.

Podujatie podporili Obec Beočin, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Miestne spoločenstvo Lug a Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs