V Novom Sade zasadala správna rada MSS

30.jún 2018

V Novom Sade zasadala správna rada MSS

V sobotu 30. júna v Novom Sade v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika zasadala Správna rada Matice slovenskej v Srbsku. Prítomných predstaviteľov 15 MOMS na úvod pozdravila a dopriala im úspešnú prácu hostiteľka Jarmila Struhárová, predsedníčka novosadského MOMS, ktorý ako povedala má menej ako 100 členov, aj keď v Novom Sade žije zo 1700 Slovákov, avšak aj napriek tomu sa snaží pestovať hodnoty slovenskej kultúry, v čom dobre spolupracuje so SKC Pavla Jozefa Šafárika.

Predsedníčka MOMS Nový Sad Jarmila Struhárová pozdravila prítomných

Ihneď na začiatku z rokovacieho programu navrhnutého pre toto zasadnutie sú vyradené dva body – Rozoberanie a schválenie Pravidiel o porušovaní pracovnej disciplíny a disciplinárnom konaní zamestnaných v MSS, ako aj návrh na predsedu Disciplinárnej komisie, z dôvodu znemožnenia predsedu legislatívnej komisie MSS Vladislava Tárnociho byť prítomný na zasadnutí a zdôvodniť návrh pravidiel.

V pokračovaní SR väčšinou hlasou schválila správu inventúrnej komisie a jednohlasne je ustálený aj predbežný návrh na matičné uznania. V pokračovaní predseda MSS Ján Brtka informoval prítomných, že využil svoje právo a vyniesol Pravidlá o vnútornej organizácii a klasifikácii práce v ústredí MSS, s ktorým prostredníctvom elektronickej pošty oboznámil všetky  MOMS.

Pracovné predsedníctvo

O voľbách už teraz rozmýšľať

Nuž a rozprava sa rozprúdila v poslednom bode vyhradenom pre otázky a návrhy a hovorilo sa hlavne o nadchádzajúcich voľbách do Národnostnej rady. Že táto téma zaujíma Maticu bolo vidieť už v úvode zasadnutia keď predseda MOMS Belehrad Ján Krivák navrhol doplnenie rokovacieho programu bodom, v ktorom by sa rokovalo o prípravách na voľby. Prítomní sa však uzhodli, že tejto téme treba venovať osobitné zasadnutie SR, keď voľby aj úradne budú vypísané. Predsa viacerí nevydržali, aby sa tejto témy dotkli v rámci posledného bodu. Tému otvoril predseda MSS, ktorý povedal, že disponuje informáciou, že voľby do NR budú úradne vypísané koncom augusta a uskutočnia sa 4. novembra.

Ivan Zafirović z Vojlovice, ako aj vždy aj na tomto zasadnutí bol aktívny

“Stanovisko Predsedníctva MSS, a aj moje, bolo aby si každý MOMS navrhol svojho kandidáta na matičnú listinu. Ten koho navrhnete bude na listine. Prosím vás všetkých, aby ste dobre porozmýšľali, lebo je potrebné, aby sme sa dostali do Národnostnej rady a mali vplyv na jej prácu. Ako je známe všetky prostriedky, ktoré štát udeľuje menšinám, sa vlievajú do Národnostnej rady a naše želanie je, aby sa Matica dostala na takú pozíciu aby mala vplyv a mohla rozhodovať o rozvrhnutí tých prostriedkov”, povedal Ján Brtka a prakticky podnietil príliš obsiahlu rozpravu na túto tému. V pokračovaní bolo počuť mienku, že sa s kampaňou už mešká, že matičiar má hájiť iba záujmy Matice a že nemôže predpoludním byť matičiar a poobede príslušník politickej strany, o tom ako formovať listinu a ktorých kandidátov uprednostniť, a že sa Matica musí strániť politiky. Upozornené je aj na potrebu angažovania sa, tak Matice, ako aj každého MOMS osobitne na tom, aby Slováci, ktorí z rôznych dôvodov nie sú zapísaní do osobitného voličského zoznamu, teraz to urobili.  

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs