Záverečný koncert žiakov hudobnej školy

30.jún 2018

Záverečný koncert žiakov hudobnej školy

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky záverečný koncert žiakov vojčianskej Hudobnej školy Ljubinka Lazića sa včera večer konal, nie na plató pred divadelnou sálou, ktorý  je s otvoreným mini javiskom  priam ideálnym miestom i na poriadanie takýchto podujatí v letnom období, lež v aule divadelnej sály. Početné publikum, ktorého tvorili hlavne rodičia, starí rodičia, súrodenci a príbuzní účastníkov koncertu, si s pôžitkom vypočuli to čo sa žiaci tejto nižšej hudobnej školy naučili v uplynulom školskom roku.

Malí – veľkí hudobníci tentoraz zahrali na šiestich nástrojoch: flaute, klavíri, gitare, husliach, base a tamburici  a dobre nacvičené sklady predviedli v rozličných zostavách ako dueto, kvintet, orchester….

Z roka na rok viac žiakov

Na záverečnom koncerte boli aj ich profesori, ktorí v mnohých bodoch tentoraz vystúpili i so svojimi žiakmi.  Hudobnú školu v malej dedine patriacej do Staropazovskej obce pred 8 rokami založil Ljubinko Lazić, mr kontrabasu.

Žiaci školy dosahujú pekné výsledky i na mnohých súťaženiach a tí najtalentovanejší po jej úspešnom absolvovaní sa rozhodli pokračovať v školení na niektorých stredných hudbných školách. V uplynulom školskom roku túto školu navštevovalo okolo 50 žiakov a ona, ako povedal jej zakladateľ z roka na rok, čo do počtu žiakov iba sa väčšuje a to o troch, štyroch žiakov je vždy viac.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs