V mene plodnejšej spolupráce

29.okt 2013

V mene plodnejšej spolupráce

PREUKAZY SSS PIATIM SPISOVATEĽOM Z VOJVODINY

Predseda Miroslav Bielik odovzdal členské preukazy SSS Martinovi Prebudilovi (zľava), Adamovi Svetlíkovi, Vladimírovi Valentíkovi a Ladislavovi Čánimu

Predseda Miroslav Bielik odovzdal členské preukazy SSS Martinovi Prebudilovi (zľava), Adamovi Svetlíkovi, Vladimírovi Valentíkovi a Ladislavovi Čánimu

Preukazy Spolku slovenských spisovateľov udelil jeho predseda Miroslav Bielik kolegom z radu vojvodinských Slovákov na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vo štvrtok 24. októbra. Novými riadnymi členmi SSS sa stali príslušníci generácie X – Ladislav Čáni, Katarína Hricová (nebola prítomná), Martin Prebudila, Adam Svetlík a Vladimír Valentík.

Čerstvo prijatým spisovateľom Bielik zablahoželal a ocenil ich ako silnú generáciu a vyjadril nádej, že im Spolok bude istotou a oporou. V mene nových majiteľov preukazu SSS sa poďakoval Martin Prebudila, prízvukujúc, že Spolok za posledné dva-tri roky nadviazal dobrú spoluprácu nielen s vojvodinskými, t. j. dolnozemskými spisovateľmi, ale aj so Združením spisovateľov Srbska. Hovoriac stručne o SSS, ktorý v tomto roku oslavuje 90. výročie založenia, Bielik o. i. podčiarkol:

– My si toto výročie pripomenieme aj samostatným seminárom v Budmericiach, zrejme za účasti premiéra a ministra kultúry. Spolok programovo nadväzuje na svoje najlepšie obdobia, otvára sa k slovenskému svetu a k slovenským umelcom, tak ako je tomu aj v iných demokratických krajinách Európy, ktoré sa starajú o svojich spisovateľov, kdekoľvek žijú. Našou prvoradou úlohou je slúžiť autorom, vytvárať a presadzovať podmienky aj v štátnych orgánoch.

Miroslav Bielik

Miroslav Bielik

Poznamenal, že v tomto roku jubiluje aj Literárny týždenník, ktorý sa dožíva 25 rokov vychádzania, a že SSS vydáva aj časopis pre mladú literatúru Dotyky. Záverom príhovoru Miroslav Bielik skonštatoval, že činnosť Spolku je rôznorodá a dodal:

– Snažíme sa nadväzovať kontakty aj vo svete a som šťastný, že vďaka tu prítomným veľkým osobnostiam slovenskej literatúry sa darí aj spolupráca so Zväzom srbských spisovateľov. Inak chystáme aj zmeny v stanovách. Popri doterajších formách riadny člen a čestný člen pokúsime sa definovať aj mimoriadne členstvo pre osobnosti píšuce nie po slovensky, ale ktoré napríklad robia prekladovú prácu a nie sú slovenskí autori. Chceme uviesť aj kategóriu podporujúcich členov. Teší nás, že nás Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporuje a dokonca teraz pre mladú literatúru, pre autorov do 35 rokov sa na náš podnet vytvoril fond. Do polovice decembra treba predložiť projekty pre mladých autorov; v tejto súvislosti vyzývam aj autorov z radu Slovákov žijúcich v Srbsku.

Juraj Bartoš

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs