Tri scénické dni

30.okt 2013

Tri scénické dni

Koncom januára 1994 sa v Kovačici po prvý raz organizovali Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška (1956 – 1993), ktoré sa stali tradičnými a na nich záväzne vystupujú herci niekdajších troch scén Divadla VHV (Báčsky Petrovec, Stará Pazova a Kovačica) a divadelní ochotníci z ďalších slovenských prostredí vo Vojvodine.

Dokonalú Ženbu a vydaj predviedli domáci herci

Dokonalú Ženbu a vydaj predviedli domáci herci

Aj uplynulý víkend – od 25. do 27. októbra – v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici prebiehali divadelné dni venované spomienke na T. Hriešika-Máška, známeho divadelného režiséra, herca a kultúrneho dejateľa. V rámci tohtoročných Máškových dní v prvý večer sa predstavili herci hostiteľského Divadla VHV, teda Kovačičania, ktorí úspešne zahrali komédiu Jovana Steriju Popovića Ženba a vydaj v réžii Milenka Pavlova. Sobotňajšie divadelné hody sa začali víťazným predstavením tohtoročného 44. Divadelného vavrínu Babylon v podaní hercov Slovenského divadla VHV SKUS h. Janka Čmelíka v Starej Pazove v réžii Miroslava Kožíka. Milovníci Tálie toto predstavenie sledovali v jednom dychu, bez slova, pokým protagonisti tohto pohybového predstavenia na javisku DK vyžarovali energiu a hrali bravúrne. Druhý sobotňajší termín patril Petrovčanom, členom Divadla VHV, ktorí zahrali predstavenie Romana Olekšáka Negativisti v réžii Ivana Hansmana Jesenského. V nedeľu 27. októbra, v posledný deň Máškových dní, javisko patrilo Vojlovičanom, hercom SKOS Detvan a ich inscenácii Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť autora Daria Fo v réžii Vladany Cvijanovićovej.

Organizátorom 19. Máškových dní bol DK 3. októbra a podujatie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Kovačica.

                                                                                  A. Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs