Zmeny sú nutné

30.okt 2013

Zmeny sú nutné

Z konferencie, ktorej prvou usporiadateľkou bola Fakulta technických vied Univerzity v Novom Sade

Z konferencie, ktorej prvou usporiadateľkou bola Fakulta technických vied Univerzity v Novom Sade

ŽIVOT V MESTÁCH

Zdá sa, že urbanizácia a globalizácia úporne kráčajú ruka v ruke. Jedným z badateľných celosvetových trendov je sociálny proces sústreďovania života do miest a rast počtu obyvateľov žijúceho v nich. Svetová urbanizácia stúpa stále. V súčasnosti už dosahuje úroveň viac ako 47 percent. A sú odhady, že v roku 2050 traja zo štyroch obyvateľov planéty budú žiť v mestách.

O súčasných aspektoch sťahovania obyvateľstva z vidieka do miest sa rokovalo aj na nedávnej medzinárodnej konferencii V ústrety humánnemu mestu s dôrazom na dopravu v mestách juhovýchodnej Európy. Prebiehala 24. a 25. októbra  vo veľkej sieni Zhromaždenia APV a zoskupila početných predstaviteľov vedy, expertov, zástupcov lokálnych samospráv…

V pozdravnom prejave v mene pokrajinského parlamentu jeho predseda István Pásztor podotkol, že by urbanizácia v prvom rade mala znamenať vytváranie takých predpokladov na život v osídleniach, ktoré by umožnili, aby sa mesto a vidiek rozlišovali len podľa veľkosti a počtu obyvateľov. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin mieni, že je doprava mimoriadne významným segmentom humanizácie miest, ktoré musia byť oveľa viac pospájané kvalitnou infraštruktúrou a dopravnými prostriedkami.

Doprava sužuje každé veľké mesto

Doprava sužuje každé veľké mesto

Udržateľný rozvoj tak urbánnych, ako i rurálnych prostredí bude teda predovšetkým závisieť od kvality infraštruktúry, rozvetvenosti dopravy, presadzovania ekologicky prijateľných spôsobov cestovania, odstránenia dopravných zápch, environmentálneho zmýšľania, racionálneho využívania energie… V mnohých z týchto oblastí sme len na štarte. A ak ten bude pomalý, tak nám urbanizácia spôsobí ešte väčšie problémy než ich máme dnes. A tie naozaj nepotrebujeme pri všetkých iných, s ktorými si dodnes nevieme dať rady.

                                                                                O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs