Zotavenie potrebuje vklady

30.okt 2013

Zotavenie potrebuje vklady

Hospodárski experti to vysvetlili dobre: rentabilita alebo výnosnosť podnikania závisí od spôsobu a kvality využitia investícií. Čo však robiť, keď je týchto čoraz menej a nárokov čoraz viac? Jedným z východísk z pat situácie je vznik lepšieho podnikateľského ovzdušia, druhým zase podujatia, kde si finančníci, podniky a lokálne samosprávy môžu sadnúť zoči-voči a ozrejmiť, či vložený dinár má reálne výhľady zarobiť ešte jeden či dva. Do kategórie takýchto akcií zapadol i Veľtrh investícií a Dni energetiky, alebo spoločne Investexpo, prebiehajúce od utorka do štvrtka.

Iné prostredie, iná i ponuka: stánok Obce Báčsky Petrovec

Iné prostredie, iná i ponuka: stánok Obce Báčsky Petrovec

Na podujatiach s týmto názvom spravidla účinkujú desiatky lokálnych samospráv, z našej, ako i susedných krajín. Aby predstavili projekty, ktorých hodnota sa šplhá k vysokým sumám, prezentovali vlastné podnikateľské a iné plány, možnosti, potenciály. Od kvality toho závisí nielen ziskovosť podniku, ale i návratnosť vložených investícií.

– Veľtrh je veľmi dobrou príležitosťou, aby si lokálne samosprávy vymenili skúsenosti s investormi a poinformovali o potenciáloch, ktoré doteraz nevideli… – nazdáva sa generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Dr. Dragan Lukač.  V utorkovom uvítacom prejave podčiarkol, že sa počas troch dní bude rokovať o približne sto projektoch.

Tohtoročnou novinkou je, že na Investexpe  spoločne a jednotne účinkovalo i približne 25 nevyvinutých obcí, ktoré hoci chudobné, predsa majú mnohé poklady a kvality, ktorými sa iní chváliť nemôžu. Ich príchod umožnila  vládna Kancelária pre udržateľný rozvoj nedostatočne vyvinutých oblastí, aby o tom, s akými ašpiráciami ich predstavitelia pricestovali do Nového Sadu,  na utorkovom otvorení podujatia hovoril Dr. Sulejman Ugljanin, minister bez kresla vo vláde Srbska.

Podčiarkol, že ide o najlepší možný spôsob ekonomického rezonovania v súčasných podmienkach, keďže prichádza k stretnutiam a rozhovorom tých, ktorí čosi ponúkajú, s tými, ktorí niečo potrebujú.

Podľa neho je dobre, že je medzi približne päťdesiat účinkujúcich lokálnych samospráv každá druhá z nedostatočne vyvinutých oblastí na úrovni pod šesťdesiat percent republikového priemeru. Preto, lebo i obce málo vyvinuté majú mnohé skryté poklady a hodnoty, o ktoré vládne záujem iných – vyzdvihol Ugljanin.

Nemenej významnou zložkou  uplynulých podujatí bol i ďalší hnací motor ekonomiky, teda energetika. Jej perspektívy sa ozrejmili na viacerých tematických medzinárodných konferenciách zaoberajúcich sa trojlístkom naliehavých tém: energetickou účinnosťou, biomasou ako najväčším energetickým potenciálom Vojvodiny a skúškami a perspektívami investičných projektov a možností financovania rôznych druhov a zdrojov energie. V každej z týchto oblastí Vojvodina môže úspešne písať nové kapitoly hospodárskeho rozvoja. Čo by znamenalo i natoľko potrebné zotavenie životného štandardu obyvateľstva.

Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs