Udelili najvyššie mestské uznania

30.okt 2013

Udelili najvyššie mestské uznania

Rozhodnutie o nositeľoch Októbrovej ceny a Novembrovej listiny schválili na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad 18. októbra. Z príležitosti Dňa oslobodenia Nového Sadu v mestskej radnici v stredu 23. októbra uznania laureátom slávnostne odovzdali.

Laureáti najvyšších uznaní Mesta Nový Sad s čelnými ľuďmi

Laureáti najvyšších uznaní Mesta Nový Sad s čelnými ľuďmi

Októbrovú cenu dostali: Pavle Budakov, riadny profesor na Katedre pre patológiu Lekárskej fakulty Univerzity v Novom Sade v penzii, a Stredisko pre prevenciu deviantného správania sa mladých Target. Novembrovú listinu dostali: Slobodan Jovanović, zakladateľ Fondácie Marija Jovanović – dieťa, a Hadži Zoran Lazin, publicista a dlhoročný kultúrny dejateľ.

Ceny laureátom odovzdali Miloš Vučević, primátor Nového Sadu, a Siniša Sević, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad. Odznel aj príležitostný program, na ktorom bola hojná prítomnosť hostí, výborníčok a výborníkov Zhromaždenia mesta Nový Sad. V príhovore primátor Vučević vyzdvihol, že 23. október, 9. a 25. november sú základom toho najhodnotnejšieho, čo máme − slobody.

Pripomeňme, že sa Októbrová cena udeľuje z príležitosti 23. októbra, Dňa oslobodenia Nového Sadu v druhej svetovej vojne a Novembrová listina na znak pamiatky na 9. november 1918, keď srbské vojsko oslobodilo Nový Sad, ako i 25. november 1918, keď Veľké národné zhromaždenie Srbov, Bunjevcov a iných Slovanov z Banátu, Báčky a Baranje schválilo Rozhodnutie o pripojení Vojvodiny Kráľovstvu Srbska.

V mene odmenených sa poďakoval prof. Dr. Pavle Budakov, ktorý povedal, že peňažnú časť odmeny venuje Ústavu pre zdravotnú ochranu detí a mládeže, oddeleniu pre hematológiu a onkológiu.

Z príležitosti Dňa oslobodenia Nového Sadu predseda Zhromaždenia mesta S. Sević a primátor M. Vučević položili vence na Spomienkovom cintoríne a k pamätníku Novosadskému partizánskemu oddielu na Čeneji. Kvety k pamätníkom položili i Dejan Mandić, člen Mestskej rady pre rozpočet a financie, Vladimir Stojković, námestník primátora, predstavitelia Vojska RS, Mestského výboru ZZBNOV a záložných vojenských veliteľov.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs