Pripravujú stratégiu rozvoja cestovného ruchu

30.okt 2013

Pripravujú stratégiu rozvoja cestovného ruchu

Záber z prvého zasadnutia

Záber z prvého zasadnutia

V piatok 25. októbra 2013 sa vo veľkej sieni Obce Kovačica uskutočnilo zasadnutie, na ktorom rokovali o realizácii projektu vypracovania Stratégie rozvoja cestovného ruchu v tejto obci na obdobie rokov 2014 – 2020.

 

V úvodnej časti zasadnutia sa prihovorila náčelníčka obecnej správy Danka Grozdanovićová a neskoršie v pracovnej časti podujatia sa pripojili aj partneri, predstavitelia Regionálnej rozvojovej agentúry Banát Radomir Topalov (zástupca riaditeľa), prof. Robert Molnar a Dragana Dorožanová. Topalov pri tejto príležitosti vyjadril potešenie, že je spolupráca s Kovačickou obcou na vysokej úrovni a zároveň predstavil projekt, ktorý schválil Pokrajinský sekretariát pre regionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu. Prof. Molnar prezentoval metodológiu vypracovania strategického dokumentu, ktorý sa má do budúcna uplatňovať. Záverom zasadnutia vedúca obecného oddelenia pre hospodárstvo, malé hospodárstvo a ekonomický rozvoj Mária Benková-Hriešiková zoznámila účastníkov s pracovnými skupinami, ktoré sa budú zaoberať ekonomickým a rurálnym rozvojom, spoločenskou činnosťou a kultúrou, ako aj infraštruktúrou a ochranou životného prostredia.

Okrem vedúcich a ich spolupracovníkov z obecnej správy na zasadnutí sa zúčastnili aj predstavitelia domov kultúry, miestnych spoločenstiev, verejných podnikov, súkromných pohostinských podnikov a združení občanov.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs