Svetové sídlo poézie

30.okt 2013

Svetové sídlo poézie

44miteosob_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MITE STEFOSKI, RIADITEĽ STRUŽSKÝCH VEČEROV POÉZIE

– Pojmy Struga a básnická tvorba sú už dlho nerozlučiteľne späté…

– Počas uplynulých päťdesiatich dvoch rokov, koľko trvá festival, Struga sa stala jedným z najvýznamnejších miest na svetovej mape poézie. Počas tohto viac než polstoročného obdobia pobudlo v nej okolo päťtisíc básnikov. Možno  vlastne povedať, že na našom festivale účinkovali takmer všetci básnici, ktorí čosi znamenali v druhej polovici minulého a na začiatku tohto storočia. Najväčšiu cenu za poéziu získavali na našich večeroch v Struge osobnosti, ako je Pablo Neruda, Josif Brodski, Desanka Maksimovićová, Miodrag Pavlović… Boli u nás mnohí autori patriaci k vrcholným dosahom európskej a svetovej básnickej tvorby. Struga je teda naďalej mostom umožňujúcim prostredníctvom básnického slova dialóg civilizácií, jazykov, kultúr. Náš festival je najväčším sviatkom svetovej básnickej tvorby. Som  nesmierne rád, že sa také malé mestečko na juhu Macedónska určitým spôsobom stalo svetovým sídlom poézie.

                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs