Snaha preraziť von

30.okt 2013

Snaha preraziť von

Dr. Peter Krútky

Dr. Peter Krútky

OPÝTALI SME SA ZA VÁS: DR. PETER KRÚTKY, PREDSEDA KLUBU FIJET SSN, BRATISLAVA

Najrušnejšie obdobie turistickej sezóny je síce už pár mesiacov za nami, no cestovný ruch je akosi stále aktuálnou témou. Bol ňou aj na októbrovom Medzinárodnom veľtrhu turizmu v Novom Sade, v práci ktorého účinkoval i PhDr. Peter Krútky, predseda Klubu FIJET Slovenského syndikátu novinárov. Okrem požiadania o stručnú genézu uplynulého novinárskeho pôsobenia odznela i otázka:

– Čo vám veľmi utkvelo v pamäti z pobytu u nás?

– Keby som veľmi stručne chcel tú svoju profesionálnu žurnalistickú genézu načrtnúť, tak musím povedať, že som najprv bol novinárom skôr zameraným na politicko-ekonomickú a kultúrnu oblasť. Ale po roku 1990, keď som prešiel Tlačovou agentúrou Slovenska či zahraničným vysielaním rozhlasu, a potom aj vládnym periodikom Verejná správa, začal som sa viac venovať vlastivede, poznávaniu našej vlastnej krajiny lepšie. Znamenalo to potrebu poznávať aj iné krajiny. My sme založili v roku 2010 v decembri Klub FIJET zoskupujúci novinárov píšucich o cestovnom ruchu. Mali sme ho aj do deväťdesiateho roku, ale ten sa zaoberal skôr cestovaním. No a teraz v súčasnom klube my sa snažíme preraziť von, spoznať kolegov. Nielen tých v exkluzívnych krajinách, ako je napríklad Tunisko, Egypt, ale i v tých najbližších. Keď ide o Balkán, o ktorom sú vždy nejaké rôzne obrazy a predsudky, rozhodli sme sa práve kvôli tomu prijať s kolegom Petrom Kolníkom pozvanie pozrieť sa, ako Srbsko, konkrétne Vojvodina, vyzerá dnes. Sme naozaj veľmi príjemne prekvapení tým, čo sme tu videli, najmä tým, aká je tu výborná spolupráca novinárov so štátnymi orgánmi, podnikateľmi. Je v prospech cestovného ruchu, čo, žiaľ, o nás ešte povedať nemožno. Aj keď sa hovorí, že sme niekde v popredí, nazdávam sa, že v tejto oblasti zatiaľ nie sme. Veľmi nás príjemne potešilo i to, keď sme zažili účinnú spoluprácu turistických novinárov a dejateľov z bývalých juhoslovanských republík, skutočnosť, že v tejto oblasti dokážete rozumieť si, spolupracovať. Dúfam, že si toto udržíte aj nasledujúce roky… – prízvukuje Dr. Krútky.

                                                     O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs