Rázny nesúhlas k návrhom zákonov

30.okt 2013

Rázny nesúhlas k návrhom zákonov

Záber zo zasadnutia

Záber zo zasadnutia

Pripomienky k Návrhu zákona o elektronických médiách a Návrh zákona o verejnom servise bolo možné poslať do konca októbra. O viacerých pálčivých problémoch, ktoré by ich schválenie v navrhnutej podobe mohlo znamenať, rokovali vo štvrtok 24. októbra aj členovia Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Konštatovali, že trvaním na privatizácii lokálnych médií by tie, ktoré vysielajú program v jazykoch národnostných menšín, boli veľmi ohrozené. Zákon totiž nenavrhuje žiadne reálne riešenia a východiská týkajúce sa spôsobov a následkov privatizácie. Členovia výboru sú názoru, že by sa stabilné financovanie, podobným spôsobom ako aj pre verejné servisy, malo zabezpečiť aj pre lokálne elektronické médiá, keďže je záväzkom lokálnych samospráv informovať a nastoľuje sa otázka, akým spôsobom budú plniť túto povinnosť, ak nebudú mať svoje médiá. Zvlášť znepokojuje, že doterajšie skúsenosti s privatizáciou nedopadli dobre. Program lokálnych médií sa znížil na minimum, čo spôsobilo, že sa mnohí zamestnanci stali zbytočnými. Preto členovia výboru vyjadrili absolútny nesúhlas k  návrhom zákonov a navrhli zaslať pripomienky na ministerstvo.

S uvedenými návrhmi zákona a ešte stále nedopovedaným Zákonom o verenom informovaní určitým spôsobom súvisia aj veľké finančné problémy, v ktorých sa ocitla aj RTV Vojvodina, vrátane slovenských redakcií TV Vojvodina a Rádia Nový Sad. Kríza už zasahuje všetkých a každému každý dinár príde vhod. Z toho dôvodu nestrovené, alebo skôr usporené prostriedky, ktoré boli pôvodne plánované na organizovanie Press strediska a Stretnutia novinárov počas Slovenských národných slávností, VPI presmeruje na úhrady viacerým spolupracovníkom slovenských redakcií RNS a RTV, ako aj prispievateľom týždenníka Hlas ľudu a časopisu Vzlet.

Keďže Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj v tomto roku zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2014, aj Výbor pre informovanie sa plánuje uchádzať o tieto niekoľkými projektmi. Projekt digitalizácie rozhlasového archívu bol schválený v tomto roku, avšak schválené prostriedky nepostačia na kompletnú digitalizáciu tohto aspektu kultúrneho dedičstva Slovákov. Z toho dôvodu sa výbor bude aj v tomto roku uchádzať o dotáciu na dokončenie digitalizácie. Členovia výboru sa uzhodli, že sa takmer neorganizujú školenia pre mladých novinárov, buď novinárov elektronických médií alebo printových. V minulosti sa organizovali žur-školy a v posledných rokoch sa prestalo s tou praxou. Okrem jazykových prednášok s lektorom slovenského jazyka Dr. Jurajom Glovňom sa takmer žiadne školenia nezrealizovali. Aby sa v odbornom zdokonaľovaní pohlo vpred, treba aj na tieto účely plánovať projekt, ktorým sa výbor bude uchádzať o dotáciu ÚSŽZ – skonštatovali jeho členovia na štvrtkovej schôdzi.

J. Pániková

Foto: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs