Kvalita aj v októbri

29.okt 2013

Kvalita aj v októbri

Odmenení speváci: (zľava) Leonóra Súdiová, Denis Galas, Andrea Lačoková, Vlasta Vachulová, Andrea Šimová, Mário Erak a Anita Petráková

Odmenení speváci: (zľava) Leonóra Súdiová, Denis Galas, Andrea Lačoková, Vlasta Vachulová, Andrea Šimová, Mário Erak a Anita Petráková

V neštandardnom jesennom termíne – od 25. do 27. októbra 2013 milovníci slovenských ľudových piesní a krojov sa mohli tešiť zo 48. Stretnutia v pivnickom poli. Náš najstarší hudobný festival, ktorého podstatou je zachovávať pred zabudnutím pôvodné ľudové piesne, pestovať u mladých lásku k ľudovej slovesnosti a animovať mladé hudobné talenty, aj tentoraz splnil svoj účel. Aj keď pre niekoľké odročenia tohto januárového podujatia z pôvodne zahláseného počtu účastníkov pre jesenné záväzky niekoľko vystalo, znovu môžeme kvitovať kvalitný festivalový ročník.

Vo vynovenej kinosále či divadelnej sieni pri otvorení Stretnutia v pivnickom poli v piatok 25. októbra sa obecenstvu prihovoril Stevan Jurić, člen obecnej správy poverený kultúrou, ktorý zdôraznil význam podujatia – zachovanie národnej identity tunajších Slovákov, a prisľúbil pomoc Obce Báčska Palanka v usporiadaní festivalu i do budúcna. V slávnostnom príhovore, ktorým festival otvorila, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny, vyjadrila potešenie z blížiaceho sa 50. ročníka a nádej, že „dovtedy pevne postavíme štruktúru organizovania všetkých našich menšinových festivalov“. Jej prísľub, že „sa už čoskoro – v obvyklom januárovom termíne, na ktorý sme si všetci zvykli – stretneme na 49. Stretnutí v pivnickom poli a pod známou snehovou vločkou sa budeme tešiť z krásnej slovenskej ľudovej piesne“, podnietil spontánny potlesk verného festivalového obecenstva… Zarezonoval aj prísľub, že sa vďaka spoločným finančným prostriedkom NRSNM a Obce B. Palanka už onedlho bude pokračovať v renovovaní tohto pivnického kultúrneho stánku.

Moderátor festivalu Rastislav Zorňan privítal aj ďalších hostí a tradičné stretnutie spevákov pôvodných slovenských ľudových piesní usporiadané po prvýkrát podľa nového modelu sa naplno roztočilo. Na dvoch súťažných koncertoch, a potom aj v tom záverečnom nedeľnom sa pred mikrofónom vystriedalo 17 spevákov z 11 našich prostredí. Aj keď prihlásení, predsa na festival nepricestovali niekoľkí speváci zo zahraničia, a tak podujatie ani tohto roku nemalo medzinárodný charakter. Avšak ukázalo sa, že všetci účinkujúci boli dobre pripravení. Ako bolo povedané na nedeľňajšom stretnutí členov odborných porôt so spevákmi: „Tohto roku sme stratili na kvantite, ale získali sme na kvalite.“ Javiskovú istotu u spevákov porotcovia postrehli aj v ich správaní, ocenili aj vo výkonoch a pochválili aj výber piesní. Maličké postrehy vždy pomôžu, a tak teraz odborníci konštatovali, že v druhom súťažnom koncerte niektorí speváci neboli takí presvedčiví ako v prvom, že sa niektorým nerozumelo, čo spievajú, ale všeobecne boli so všetkými interpretáciami spokojní. I v správe konštatovali, že „všetci speváci, ktorí prišli na toto októbrové Stretnutie v pivnickom poli, svojou účasťou a výkonom kvalitatívne pozdvihli úroveň tohto nášho tradičného hudobného podujatia“.

Členovia odbornej poroty (Juraj Ferík, predseda, Jarmila Juricová-Stupavská a Mária Zdravkovićová) ocenili aj dobrú súhru spevákov s ľudovým festivalovým orchestrom, v ktorom tentoraz hrali: Valentín Michal Grňa (primáš a prvé husle), Pavel Tomáš ml., Đorđe Petriško (prvé husle), Vieroslava Válovcová, Štefan Brňa a Lazar Hrgić (druhé husle), Jozef Malina (viola), Ondrej Maglovský (harmonika), Ervin Malina, Atilla Csibri (kontrabas) a Nelu Žuržovan (gitara). Stáli diváci postrehli, že v orchestri tentoraz neznel cimbal, ale odborníci veľmi nezazlievali túto zmenu, lebo základ slovenského ľudového orchestra predsa tvoria sláčikové nástroje.

Slová chvály adresovala účastníkom aj Vlasta Vinkovičová, ktorá hodnotila na festivale kroje. Na nedeľňajšom poobedňajšom stretnutí v malej sieni SKUS Pivnica im aj osobne povedala, že všetko bolo perfektné, až profesionálne, dobre zladené, že boli dokonale oblečení na obidvoch súťažných koncertoch, a to aj dievčatá, aj chlapci. Nepostrehla chybičku ani pri odevných doplnkoch a účesoch. Zvlášť ju vraj potešilo, a to zdôraznila aj v správe, že „speváci svoj kroj vedia nosiť, vedia sa v ňom pohybovať a cítia sa v ňom dobre“. Pri neľahkom rozhodovaní a oceňovaní sa opierala o to, „ktorý kroj celkovým vzhľadom zanechá najlepší dojem, je autentický a zriedkavo sa objavuje na javisku“.

Teda konkurencia bola silná aj vo výkonoch, aj v promenáde krojov. Napokon odborné poroty a obecenstvo disponujúce ceny rozdelili takto: 1. cenu za interpretáciu a cenu obecenstva získala Vlasta Vachulová z Pivnice (ako absolútna víťazka získala aj sošku – Cenu NRSNM), 2. cenu za interpretáciu Anita Petráková z Kovačice, 3. cenu za interpretáciu získali Andrea Lačoková z Báčskeho Petrovca a Andrea Šimová z Kulpína, dve ceny za autentickosť piesne dostali Denis Galas z Padiny (za pieseň Keď zme išli cez mantaľu) a Leonóra Súdiová zo Selenče (za pieseň Poďme mátke domou), ktorá získala aj dve ďalšie ceny – za najautentickejší kroj a cenu obecenstva. Z dvoch cien za kroj tú ďalšiu získal Mário Erak z Hložian. Všetci odmenení okrem vecných cien dostali aj plakety NRSNM a na javisku im ich udeľovali Ján Majorský, podpredseda NRSNM, a Pavel Bolehradský, predstaviteľ SKUS Pivnica.

Tak ako sme si zvykli na divadelných festivaloch po udelení cien sledovať ešte jedno spravidla profesionálne predstavenie na počesť odmenených, aj na vynovenom pivnickom hudobnom festivale celkom na záver odznel elitný program. Vystúpili v ňom s príležitostným – na ľudovú nôtu ladeným repertoárom – operní speváci Jaroslava Benková-Vlčeková a Boris Babík, a Komorný zbor Viliama Figuša-Bystrého z Padiny.

Celkový dojem z festivalu je pozitívny. Zvíťazila slovenská ľudová pesnička, jej notové záznamy sa dostali aj do vynoveného festivalového bulletinu, mladí účastníci sa pekne zabávali a niektorí sa už potajomky tešia na nové kamarátenie – na prisľúbenom januárovom 49. Stretnutí v pivnickom poli. Pre zakladateľov a organizátorov festivalu – NRSNM, SKUS Pivnica, Obec Báčsku Palanku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – je to veľká výzva. Budeme im držať palce a dúfať, že sa termín tohto obľúbeného hudobného podujatia nebude znovu posúvať.

A.   Francistyová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs