Miroslavovi Demákovi literárna cena Anny Frankovej

24.máj 2016

Miroslavovi Demákovi literárna cena Anny Frankovej

Tri literatúry za jedným stolom: slovenská, bulharská a macedónska

Tri literatúry za jedným stolom: slovenská, bulharská a macedónska

Spisovateľ Miroslav Demák je tohtoročným nositeľom Medzinárodnej ceny Anny Frankovej, udeľovanej macedónskym vydavateľstvom Fénix a skopskou Nadáciou pre kultúrnu a vedeckú afirmáciu a prezentáciu autorom za mimoriadne dosahy v literatúre pre deti.

22mdemodmen

Laureát Miroslav Demák s uznaním

Cenu mu odovzdali v pondelok 23. mája podvečer v slávnostnej sieni Združenia spisovateľov Srbska, v rámci ústredného programu menom Akadémia vďačnosti svätým Cyrilovi a Metodovi. Počas nej Francúzska 7 skutočne dýchala slovanskou poéziou autorov z viacerých krajín. Vlastné básne predniesli najprv hostia zo Slovenska: Zuzana Kuglerová, Ján Tazberík a Ondrej Kalamár, aby sa následne v poetickom pásme zúčastnili aj autori z viacerých iných krajín, s ktorými Združenie spisovateľov Srbska má rozvetvenú spoluprácu. Do tej mozaiky pribudol v pondelok i ďalší kamienok, Protokol o spolupráci združení spisovateľov dvoch susedných krajín, Srbska a Bulharska.

Slávnostne v slávnostnej sieni

Slávnostne v slávnostnej sieni

Slová hlavne poetické, popretkávane niektorými prozaickými, napríklad Martina Prebudilu a Miroslava Demáka, kolotoč hudby a básne Nezvala, Pasternaka, iných literárnych velikánov… Slovom, Akadémia vďačnosti na úrovni, a krásny vstup do programov usporiadaných k Dňu kresťanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Tak v Belehrade, ako aj v celom rade iných miest.

                                                                         Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs