Šanca pre podnikateľky a podnikateľov

25.máj 2016

Šanca pre podnikateľky a podnikateľov

logo1Rozvojová agentúra Srbska (RAS) vypísala verejnú výzvu v rámci Programu vlády Srbska Rok podnikateľstva. Tento raz ide o Program podpory ďalšieho rozvoja mikro, malých a stredných podnikov a podnikateľov (MMSP).

Celkový rozpočet vynáša 70 miliónov dinárov. Prostriedky budú schválené v hodnote do 50 % z celkových trov projektu (bez DPH).

Program pozostáva z troch zložiek: Zveľadenie hospodárenia MMSP (celkový rozpočet 43.000.000 din), Podpora ženského podnikateľstva (15.000.000 din) a Podpora MMSP a podnikateľov v nedostatočne rozvitých oblastiach (12.000.000 din).

Prihlášky sa môžu podať do 8. júla a podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke Rok podnikateľstva.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs