Na ambasáde ctení hostia z 19. storočia

19.nov 2015

Na ambasáde ctení hostia z 19. storočia

Helena Ľos Ivoríková a Michal Baláž na ambasáde v Belehrade

Helena Ľos Ivoríková a Michal Baláž na ambasáde v Belehrade

DNI SLOVENSKÉHO JAZYKA V BELEHRADE

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade prialo vzácnu návštevu. Hosťom bol sám Štúr. V audiovizuálnej dynamizovanej podobe, v dokumente, oslovil tu svojou rečou predovšetkým študentov Lektorátu slovenského jazyka a kultúry v Belehrade, ktorý sa pod pozvánku na stretnutie s jazykovedcom a národovcom podpisuje. Streda 18. novembra podvečer niesla sa v duchu osobnosti, o ktorej rozprával aj režisér hranej časti filmu Michal Baláž. Hostí privítala lektorka slovenského jazyka a kultúry Helena Ľos Ivoríková a zástupcovia ambasády.

Študenti slovakistiky, ale aj slavistiky na projekcii filmu

Študenti slovakistiky, ale aj slavistiky na projekcii filmu

Za námetom tejto malej detektívky pod názvom True Štúr, ktorá by pokojne mohla zásobovať faktami aj školákov na hodinách slovenského jazyka, stojí autorská trojica Michal Baláž, Marián Prevedarčík a Zuzana Šajgalíková. Animovano-hraný dokument v čierno-bielom prevedení je originálny aj použitím kinoformátu a filmovej kamery. Štúra spoznáme len v animovaných častiach, za ktorými stojí režisér Noro Držiak. „Film si vyžaduje určité poznatky a aj my sme scenár konzultovali s Danielou Kodajovou, odborníčkou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied,“ podotýka Michal Baláž. Koprodukčne sa na filme podieľa Rádio a televízia Slovenska a spoločnosť Crazy Company.

„Dohodli sme sa, že film budú môcť prezentovať všetky slovenské lektoráty. Dielo tak získa vďaka titulkom niekoľko jazykových mutácií. O srbské titulky sa postaral náš doktorand v odbore slovenského jazyka, literatúry a kultúry Ivan Radić,“ hovorí lektorka Helena Ľos Ivoríková.

Zborník prác študentov lektorátov: Ľudovít Štúr - PoŠtúrenie mýtu

Zborník prác študentov lektorátov: Ľudovít Štúr – PoŠtúrenie mýtu

V rámci Dní slovenského jazyka od 16. – 19. novembra na pôde Filologickej fakulty Belehradskej univerzity pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra pripravili niekoľko udalostí. V pondelok v priestoroch katedry slavistiky otvorili výstavu slovenských ilustrácií a najkrajších detských kníh, ktorú sprostredkovala BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Zároveň originálnym spôsobom nastúpili na cestu študentským životom slovakistickým aj noví študenti. Prešli totiž PoŠtúrením prvákov. V utorok sa v knižnici katedry slavistiky konalo stretnutie so slovenskými autormi LITERA TOUR. Štvrtok mal chutiť ako Slovensko a slovenčina. Vo fakultnej knižnici sa študenti pustili do súťaženia.  Slovensko je pre mnohých študentov predsa len slovom, za ktorým stojí zvedavý otáznik.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs