Nábor členov a rozprúdenie aktivít

26.apr 2013

Po druhýkrát zvolané výročné zasadnutie Miestneho odboru Matice slovenskej v Kulpíne bolo realizované v piatok 19. apríla v priestoroch KUS Zvolen. Podobne ako na minulej schôdzi zorganizovanej 30. marca – práve počas veľkonočných sviatkov – keď nebolo kvórum na právoplatné rozhodovanie, ani tentoraz sa MOMS Kulpín nemohol pochváliť veľkým ohlasom svojich členov.

Na výročnom a volebnom zasadnutí kulpínskych matičiarov nebola veľká návštevnosť

Doterajší predseda MOMS Kulpín Jaroslav Širka podal krátku správu o činnosti za rok 2012 a o hospodárení v uplynulom roku. Ústredným minuloročným podujatím boli Predslávnosťové dni v Kulpíne usporiadané týždeň pred SNS, ako aj obvykle. Obsahovali kultúrne a športové podujatia a realizované boli v spolupráci s početnými združeniami a organizáciami. Vyberanie členských poplatkov v MOMS Kulpín je stále nedoriešené. Práve preto vlani bolo iba 58 členov a členské si najčastejšie platili študenti, ktorí odchádzajú študovať na Slovensko.

V diskusii predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová poukázala na to, že problém s členstvom MOMS Kulpín je príznačný, lebo vlastne ani na tomto výročnom zasadnutí nie sú prítomní ani všetci členovia rád. V Kulpíne treba matičiarov organizovať a okrem ústredného podujatia PDvK treba rozprúdiť aj iné aktivity. Diskutovalo sa i o zápise detí do slovenskej triedy v prvom ročníku v kulpínskej základnej škole.

V pokračovaní schôdze predseda J. Širka prečítal návrhy na matičné uznania. Nasledovala volebná časť zasadnutia. Členmi Správnej rady MOMS Kulpín sa stali: Ján Lačok, Jaroslav Javorník, Vladimír Grňa, Pavel Gaža, Viera Dorčová-Babiaková, Jasmina Kuštrová a Jaroslav Širka. Dozornú radu tvoria: Vlastislav Zelenák, Branislav Kuštra a Ján Chalupka. Delegátkami do ústredia MSS sa stali Viera Dorčová-Babiaková a Jasmina Kuštrová. Keď ide o voľby na vedúce posty MSS, kulpínsky matičný odbor na miesto predsedu MSS podporil kandidátku Katarínu Melegovú-Melichovú a na miesto podpredsedu pre Báčku Vladimíra Feketeho. Plán práce na rok 2013 si spresnia na prvom zasadnutí vedenia MOMS Kulpín, keď si určia aj to, kto bude v nasledujúcom období na vedúcom mieste tohto miestneho matičného odboru.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs